چگونه یک مشاور برند انتخاب کنیم

در حال حاضر تعداد زیادی از مدیران شرکت ها و سازمان ها از خدمات مشاور برند بهره می برند. آمارها نشان می دهد در کشور کانادا بیش از 57 درصد شرکت ها، حداقل یک مشاور مدیریت در حوزه برند و برند سازی در اختیار دارند. اما سوال اینجاست یک مدیر ارشد سازمان چگونه می تواند اطمینان حاصل کند که در انتخاب یک مشاور برند خوب،دقیقا به هدف زده است؟

چگونه یک مشاور برند انتخاب کنیم
مراحل اجرایی انتخاب مشاور برند در سازمان به ترتیب عبارتست از:

1. نیازهای خود را به منظور استفاده از خدمات مشاور برند مشخص کنید.
بسیاری از شرکت ها از مشاورین برند برای کسب اطلاعات تکمیلی و کمک گرفتن برای شناسایی و حل مسائل سازمانی استفاده می کنند. تجربه نشان می دهد سازمان ها دلایل و انگیزه های مختلفی برای به کارگیری مشاوران برند دارند، اما اهم این دلایل عبارت است از:

تعیین اهداف و استراتژی های بازاریابی و برند
تدوین و پیاده سازی فرهنگ برند در سازمان و میان کارکنان
تبدیل وضعیت سازمان را از حالت روزمره به وضعیت یادگیرنده و نوآور
حل مسائل سازمانی موثر به کمک تجارب قدیمی
بکارگیری خدمات مشاورین با توجه به تجربه آنها و مقرون به صرفه بودن هزینه
2. مشاور مدیریت را انتخاب کنید.

مرحله اول به منظور انتخاب مشاور مدیریت، شناخت مسئله، موضوع یا فرصتی برای مشاوره است. برای این هدف باید موضوع را شفاف کنید، میزان و نحوه تعهدات را مکتوب کنید. برنامه زمانبندی ارائه کنید و محدودیت های بودجه را ثبت کنید.
در نظر داشته باشید که برای آنکه بهترین مشاور را انتخاب کنید، باید از افراد صاحب سبک کمک بگیرید. بهترین و سریعترین روش شناسایی مشاور از طریق جستجوی اینترنتی است. این افراد باید از مهارت مهارت و شایستگی علمی، تجربه عملی و اجرایی، در دسترس بودن، تعهد، وفاداری و رازداری برخوردار باشند.

برای انتخاب بهترین مشاور شرح خدمات و پروپوزال های آنها را بخواهید. بسته پیشنهادی مشاور باید دارای ویژگی های زیر باشد:

به سرعت ارائه گردد
برخورداری از درک درست از مساله
برخورداری از یک رویکرد و روش مشخص برای انجام کار
برخورداری از برنامه کاری و زمان بندی
برخورداری اقلام تحویلی و مورد نیاز
برخورداری از رزومه مشاور و همکاران وی
مشخص بودن هزینه انجام کار
مشاوران احتمالی را مورد ارزیابی قرار دهید. پس از دریافت پیشنهادهای مشاوران احتمالی سعی کنید با انجام مصاحبه رو در رو مواردی چون تجربه عملی مشاور، رویکردهای پیشنهادی انجام کار، نحوه انتقال مهارت ها، میزان سازگاری و میزان ارزش آفرینی (نه از نظر قیمت بلکه از نظر ارزش سازمانی) مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند.

3. با مشاوره مدیریت انتخابی خود تعامل موثر داشته باشید.

فرآیند مشاور مدیریت یک فعالیت مکانیکی نیست بلکه حاصل تعامل مشترکی بین کارفرما و مشاور است. برای موفقیت هر پروژه مشاوره ای مدیریت هم کارفرما و هم مشاور مسئولیت های خاصی برعهده دارند:

مسوولیت های کارفرما عبارتند از: پس از انتخاب نهایی یک مشاور مدیریت، کارفرما باید از وی برای اجرای برنامه های ارائه شده به طور کامل حمایت و محیط سازمان را برای کسب موفقیت در پروژه آماده نماید. برای این منظور کارفرما باید اطمینان حاصل کید که پرسنل شرکت دلیل حضور مشاور را می دانند و همکاری کامل را با مشاور برای کسب بهترین نتیجه دارند. همواره با مشاور بازاریابی خود صریح و بی پرده باشد به ویژه اگر در مواردی نارضایتی وجود دارد.

مسئولیت های مشاور برند عبارتند از:
درک درست اهداف و مسئولیت های پروژه
شناخت جنبه های منحصربه فرد سازمان،
اطمینان از اینکه کارفرما از مفاهیم پروپزال ارائه شده آگاه است و در نهایت صریح و بی پرده به منابع مورد نیاز خود اشاره کند و به تعهدات خود عمل نماید.
به یاد داشته باشید استفاده از مشاور بازاریابی مناسب در سازمان می تواند سرعت رسیدن به نتایج خیره کننده را در سازمان بسیار کوتاه نموده و مانع از صرفه بسیاری از هزینه های بدون برنامه بازاریابی شود.