چگونه در انتخاب نام برند متمایز باشیم؟

یکی از راه های مهم ایجاد تمایز با رقبا، انتخاب نامی متمایز است. اگر نام برند شما به اندازه کافی متمایز از نام دیگر رقبا نباشد، حداقل با یکی از مسائل زیر مواجه خواهید شد:
1- به خوبی دیده نمی شوید و در نفوذ به ذهن مشتریان با مشکل مواجه می شوید.
2- از همان ابتدا متهم به تقلید از رقیب می شوید.
3- زمینه ساز سر در گمی مشتریان بالقوه و بالفعل خواهید شد. بدین ترتیب که مرتبا شما را با رقبایتان اشتباه می گیرند، حتی ممکن است خبرهای مثبت و منفی نام شما در ذهن برخی افراد اشتباهاً به نام برند رقیب ثبت گردد.

تمایز در نام گذاری برند در دو سطح می باشد که عبارتند از:
سطح اول، تمایز نام از همه برندها: نامی که انتخاب می کنید، بهتر است از نام همه برندها متمایز باشد. البته با توجه به هزاران نامی که در اطراف ما وجود دارد، شاید چنین خواسته ای به طور کامل محقق نگردد؛ با این حال باید تلاش کنید که نام برند شما یادآور نام برند دیگری نباشد. البته مراقب ابعاد دیگر مانند زبان شناسی و معنا شناسی و در نهایت آواشناسی نام انتخابی باشید.
سطح دوم، تمایز نام از رقبا: نام شما الزاما باید از نام سایر برندهای همان طبقه بندی و به بیان دیگر از نام رقبا متمایز باشد. به عنوان مثال شما می توانید نام گوچی را در طبقات مختلف کالایی مشاهده کنید. بر روی ساعت، بر روی دربهای اتوماتیک، بر روی پوشاک و …
گاهی شباهت بین دو نام روشن است، به عنوان مثال آهنگ نام رایان صنعت شبیه به نام رایانه صنعت است و البته موجب سردرگمی افراد می شود؛ اما بین رایانه صنعت و سیلا هیچ شباهت ظاهری دیده نمی شود. با وجود این ممکن است برخی افراد جلیس را متهم به تقلید از سیلا صنعت کنند؛ چون هر دو از نام “نشستن” استفاده کرده اند.
در نام گذاری نام و نشان تجار، گاهی نیز استفاده از پسوندها و پیشوندهای رایج در نام گذاری موجب شباهت بین دو نام می گردد. در تمایز سطح اول، دور شدن از شباهت های ظاهری کفایت می کند؛ اما در تمایز سطح دوم باید شباهت های پیدا و ناپیدای بین دو نام را در نظر بگیرید.
توجه به اهمیت تمایز در انتخاب نام الزامی است. اما برای دستیابی به یک نام عالی کفایت نمی کند؛ چراکه تمایز فقط یکی از معیارهای ارزیابی نامی است که شما انتخاب میکنید و با توجه به اینکه تصمیم گیری در مورد نام، امری راهبردی بوده و اثراتی بلندمدت به دنبال دارد.

در این رابطه باید با دیدی جامع از سایر معیارهای ارزیابی و ارزشیابی نام برند نیز بهره برداری کنیم. به عنوان مثال اگر در حال انتخاب نام برای کار خود هستید که به لحاظ نوآور بودن در شاخه تخصصی خود هیچ رقیبی ندارد، عملا نیازی به ایجاد تمایز در سطح دوم نخواهید داشت؛ اما ممکن است رقبایی که در آینده وارد بازار می گردند از نام تجاری شما تقلید نمایند؛ در این صورت برای شما نیز مسائلی به وجود خواهد آمد؛ بنابراین باید رفتار رقبای فرضی آینده را به درستی پیش بینی کرده و نامی انتخاب کنید که مشکلات ناشی از آن رفتارها را کاهش دهد.
در نظر داشته باشید که اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت بر روی کارتان را دارید، باید از نظرات کارشناسان ادبیات فارسی و لاتین، روان شناسان و بازاریابان بهره مند گردید.
در نهایت باید بدانید که اگر شما به همه ابعاد نام گذاری در ساخت نام تجاری و برند توجه نمودید، باز هم نیاز به یک گام نهایی دارید و آن هم نظر مخاطبان و مشتریان بالقوه در بازار هدف است. بدین معنا که باید نام های انتخابی را به نظرسنجی با روش های استاندارد بگذارید تا مطمئن شوید که مخاطبان، نام برند شما را دوست دارند. و از شنیدن این نام خشنود شده و حس خوبی به آن‌ها دست دهد (ثبت برند)