دلایل ابطال ثبت علامت

1- عدم استفاده از علامت تجاری
علامتی که در بریتانیا (یا در مورد علامت تجاری جامعه اروپایی، در کشورهای اتحادیه اروپا) به مدت پنج سال مورد استفاده قرار نگرفته باشد قابل ابطال خواهد بود. منطق این قاعده، کاهش تعداد علامت تجاری و در نتیجه کاهش تعارض میان آنها است. این ففرصت فقط از تاریخی که علامت عملا وارد دفتر ثبت برند می گردد آغاز خواهد شد. از آن جا که مدتی طول خواهد کشید (در حدود نه ماه برای علامت بریتانیایی و دو سال برای علامت جامعه اروپایی) تا درخواست به جریان بیافتد، در عمل، دارنده علامت از تاریخ درخواست، مدت زمان طولانی برای استفاده از آن خواهد داشت. هنگامی که علامت به دلیل عدم استفاده مورد اعتراض واقع می شود، برای اثبات اینکه دارنده علامت تجاری، در مدت مقرر از آن استفاده نموده استبر عهده خود او خواهد بود استفاده به عمل آمده بایستی در بر دارنده تعدادی از شرایط لازم باشد. نخست اینکه بایستی توسط خود مالک یا با رضایت او انجام گرفته باشد. بنابراین استفاده از علامت، تنها توسط شخص مجاز، ملاک عمل خواهد بود.

دوم اینکه استفاده به عمل آمده بایستی در ارتباط با کالاها و خدمات موضوع ثبت علامت تجاری باشد. در صورتی که کالاها یا خدمات مربوطه به نحو موسع تعریف شده باشد، ممکن است تحقیق و کاوش عمیق تری نسبت به مشخصات، ضروری گردد تا دقیقا معلوم شود علامت برای چه چیز هایی مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه بتوان به مشخصات قابل قبولی از کالاها یا خدمات در ارتباط با استفاده به عمل آمده دست یافت.
ادامه عدم استفاده از علامت تجاری

2- علامت در زمینه تجاری مربوطه تبدیل به یک نام متداول شده باشد
در صورتی که دارنده، با فعالیت یا عدم فعالیت خود، اجازه دهد که علامت تجاری او تبدیل به نامی رایج در تجارت محصول یا خدمتی گردد که موضوع ثبت آنست، در این صورت علامت قابل ابطال خواهد بود. احتمال وقوع این امر در حالتی است که دارنده، نخستین نفری باشد که در بازار، محصول جدید را ارئه می نماید؛ محصولی که علامت تجاری آن سپس عموما در بازار به عنوان نام محصولاتی از این نوع، مورد استفاده قرار گیرد.
ادامه علامت در زمینه تجاری مربوطه تبدیل به یک نام متداول شده باشد.

3- علامت گمراه کننده باشد
این شرط، مشابه ضابطه ای است که به موجب آ، علامت درخواستی برای ثبت نبایستی فریبنده باشد؛ امری که در این بخش 11 مورد بحث قرار گرفت. با این حال برای ابطال علامت، ماهیت گمراه کننده علامت، بایستی در نتیجه استفاده به عمل آمده از آن توسط مالک و یا با رضایت او ایجاد شده باشد.
4- ابطال جزئی
در ارتباط با هر یک از زمینه های ابطال، در صورتی که دلایل مربوطه صرفا در رابطه با بعضی از کالاها یا خدمات موضوع علامت تجاری ایجاد شده باشد، علامت فقط نسبت به همان کالا یا خدمات ابطال خواهد گردید، به عنوان نمونه به دعوی تامسون هالیدیز مراجعه نمایید.

5- دلایل بی اعتباری علامت
درخواست اعلام بی اعتباری یک علامت تجاری، ممکن است بر این اساس مطرح شود که علامت، با نقض یک یا چند شرط لازم، به ثبت رسده است. به عبارت دیگر، اینکه علامت صرفا جنبه توصیفی دارد؛ فریبنده است؛ نماد مورد حمایت خاص می باشد؛ با سوء نیت تقاضا شده است؛ و یا در مورد یک علامت تصویری، مطابق با شرایط و ضوابط خاصِ وضع شده برای اینگونه علائم نمی باشد. تفاوت در درخواست اعلام بی اعتباری، آنست که مورد مساله توصیفی بودن علامت، موضوعات همانگونه که در تاریخ درخواست اعلام بی اعتباری وجود داشته است مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین چنانچه در نتیجه استفاده به عمل آمده از هنگام ثبت، علامت مزبور ویژگی متمایزی به دست آورده باشد بی اعتبار نخواهد شد.