چرا مدیران برندهای خود ثبت نمی کنند؟

تیمی با موضوع بررسی ثبت برندها داشتند. قرار شد همه اعضا از مدیران شرکت هایی که به آنها مشاوره می دهند، در مورد وضعیت ثبت برندهایشان سوال کنند.
پس از یک هفته دوباره گرد هم آمدیم تا وضعیت را بررسی کنیم. یعنی وقتی اوضاع شرکت ها را برای یکدیگر بازگو کردیم، همه مان به شدت تعجب کرده بودیم! هم شرکت های قدیمی و هم شرکت های جدید، هم مدیران جوان و هم مدیران مسن در میان جامعه آماری ما بودند. بیش از ۶۰ درصد این افراد دارای برندهایی بودند که یا هرگز اقدامی جهت ثبت برندشان نکرده بودند و یا یکبار اقدام کرده بودند اما فرایند ثبت با مشکلی مواجه شده بود و در همان وسط کار رها شده بود!
شروع به بررسی موضوع و صحبت با مدیران کردیم. برخی از این مدیران اعتقاد داشتند که همه ما را با این برند می شناسند و دیگر لزومی به ثبت آن نیست. برخی دیگر معتقد بودند که برند محصولشان قسمتی از نام شرکت شان است و دیگر لزومی به ثبت برند نیست. عده دیگری فکر می کردند که دیر نمی شود و سر فرصت آن را ثبت می کنند. در نهایت عده ای از مدیران شرکت های بزرگ هم انقدر خود را دچار امور روزمره می دیدند که فرصت بر اموری همچون ثبت برند نداشتند!فریاد دکتر برند: چرا مدیران برندهای خود ثبت نمی کنند؟!!

اما وقتی با آن ها صحبت کردیم و اطلاعات کافی در مورد لزوم ثبت برند و اهمیت آن در کسب و کارشان به آنها دادیم، متقاعد به برند به صورت اورژانسی شدند. اما یک اتفاق بد قابل پیش بینی بود. اینکه اغلب این برندها دارای مشابهت با برندهای ثبت شده قبلی بودند و در نتیجه امکان ثبت آن ها نبود. حالا این مدیران دو راه پیش رو داشتند. اول اینکه از این مسیری که تاکنون آمده اند خارج شوند و بلافاصله برند جدیدی انتخاب کنند و شروع به معرفی آن کنند و راه دوم هم اینکه مبالغ زیادی صرف کنند و به هر شکل ممکن آن را ثبت کنند!

نرخ رشد تورم و عدم ثبات در بازارها مهم ترین دلیل مدیران ایرانی جهت عدم سرمایه گذاری آن ها در امور زیرساختی کسب و کارشان بوده است. دکتر برند این موضوع را مهم ترین خطر برای شرکت های ایرانی تلقی می کند. چون به هر حال بازارها و کسب و کار ایرانیان دیر یا زود به ثبات نسبی خواهد رسید و آن زمان است که شرکت های که امور زیرساختی بهتری و کامل تری دارند، بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص می دهند.
غیر از آنچه گفته شد اگر امروز همه به وضعیت شرکت های بزرگ و صاحب نام بنگرید متوجه می شوید که مهم ترین تفاوت آن که موجب تمایز در برند آن ها در ذهن شما شده است، ساز و کار فرایند امور جاری آن ها می باشد. بد نیست بدانید که نمایش خوب از یک شرکت، نتیجه اجرای صحیح برنامه های است که این برنامه ها حاصل زیرساخت سیستماتیک این شرکت ها بوده است.
مدیرانی که در دوران ثبات زیرساخت های خود را درست مستقر و پیاده سازی نموده اند، در دوران بحران کمتر آسیب دیده اند زیرا که توانسته اند مشتریان را به سمت خود جلب کنند به زبان ساده تر این افراد اعتباری برای خود ایجاد کرده اند که مشتریان به راحتی در هر زمانی به آن ها اعتماد می کنند. این مدیران، مدیران استراتژیک هستند.
مدیران استراتژیک دارای برنامه های قوی برای برند هایشان هستند. به همین دلیل است که وقتی تصمیم می گیرند بر روی یک برند سرمایه گذاری کنند، اولین کاری می کنند آن برند را ثبت می کنند و سپس به کمک مشاور بازاریابی یا مشاور برند اقدام به برنامه ریزی و اجرای برنامه ها می کنند.