علامت تجاری و اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعتی و مانند آن ها را حل می نماید.
علامت تجاری نشانی است که محصولات یا خدمات اشخاص را از رقبا متمایز می سازد.

با توجه به تعاریف فوق روشن است که اختراع و علامت تجاری علی رغم اینکه هر دو از مقولات مربوط به مالکیت صنعتی هستند، بویژه از نظر تعریف، ماهیت، هدف، نحوه حمایت و مدت حمایت با یکدیگر کاملا متفاوت هستند، به عنوان مثال علائم تجاری بر خلاف اختراع به روح، فکر و ذوق انسان ها بستگی ندارد و اگر ارتباطی هم دارد ضعیف است و حمایت قانونگذار از آن هدف و جهت دیگری را دنبال می کند و تنها از نقطه نظر تجاری و اقتصادی است که قانونگذار از آن حمایت می کند تا از این طریق بتواند هم بازار را کنترل کند و رابت های نا سالم را کاهش دهد و هم مصرف کنندگان را حمایت نماید تا آن ها بتوانند کالاهای مورد نظر و دلخواه خود را خریداری نمایند نه محصولات تقلبی را و در صورت وقع خسارت نیز این امکان وجود داشته باشد که شخص مسئول شناخته شده، تحت تعقیب قرار گیرد و جامعه به حیات سالم و پویای خویش ادامه دهد.
با توجه به مراتب فوق، به طور خلاصه اختراع و علائم تجاری علی رغم اینکه هردو از مقولات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی هستند، در حوزه های زیر می توانند باهم تفاوت اساسی داشته باشند:
1- تعریف
2- مبانی حمایتی
3- شرایط لازم برای ثبت برند
4- فرآیند ثبت
5- نوع حقوق انحصاری
6- ماموریت و کارکردها
7- مدت حمایت
8- چگونگی نقض حقوق انحصاری
9- مجوز های اجباری
10- تاثیر استفاده در ادامه حمایت و اعتبار