کدام نوع از نشانه ها قابل ثبت است؟

انواع چیزهایی که به عنوان علامت تجاری، قابل ثبت میباشد بوسیله قانون علائم تجاری مصوب 1994 انگلستان و مقررات علامت تجاری جامعه اروپا گسترش بسیار یافته است. علاوه بر موارد آشکاری از قبیل کلمات و نشان ها و تصاویر، امروزه اصولا امکان ثبت اشکال سه بعدی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، شکل بطری کوکاکولا برای نوشابه های غیر الکلی؛ رنگ ها از قبیل رنگ نارنجی نپتون 151، که رنگ شاخص بکاررفته در سطح قابل رویت بسته بندی و یا تبلیغ است و مواد تبلیغاتی برای گوشی های تلفن و غیره. ترکیب رنگها و اصوات، مثل دیرکت لاین جینگل یا فورالیز که مورد اخیر در یکی از دعاوی مطروحه از سوی دادگاه اروپایی قابل ثبت شناخته شد.
تنها محدودیت موجود، آنست که علامت بایستی قابلیت ارائه گرافیکی را داشته و به دقت شناخته شده باشد. براین اساس، ثبت علائم متشکل از روایح، احتمالا غیر ممکن است. دادگاه اروپایی در رابطه با یک "عطر میوه ای نشاط آور با رایحه ملائم دارچین" چنین اظهار نظر نمود که شرایط لازم مبنی بر قابل ارائه بودن گرافیکی، با یک فرمول شیمیایی، توصیف به صورت کلمات مکتوب، عصاره یک نمونه عطر یا ترکیبی از این عناصر، فراهم نمیشود. البته فقط این دلیل که نشانه، از نوع چیزهایی است که قابل ثبت شدن است به این معنا نیست که لزوما به ثبت رسیده خواهد رسید. به ویژه علامت بایستی متمایز بوده و توصیفی نباشد.اثبات متمایز بودن در رابطه با علامات چشمگیری از قبیل اشکال، رنگها و صداها احتمالا بسیار دشوار تر خواهد بود: احتمال این که این موارد از سوی افراد جامعه به عنوان نشان دهنده منبع تولید تلقی شود در مقایسه با علامت های مرسوم و متداول بسیار کمتر است.

علامت های قابل ثبت
از آنجا که کار اصلی و اساسی علامت تجاری،آنست که به عنوان تضمین اصالت محصول برای عموم مردم عمل نماید، علامت برای به ثبت رسیدن بایستی در راستای همین هدف باشد. درمورد علامت ثبت شده در جامعه اروپا، علامت درخواستی بایستی دارای هریک از شرایط لازم در کلیه نقاط این جامعه باشد.