علامت تجاری ثبت شده چه مدت حمایت می شود ؟

و آیا ثبت علامت تجاری در کشور شما دارای اعتبار بین المللی است ؟

با اینکه مدت حمایت ممکن است متفاوت باشد ولی در تعداد زیادی از کشورها علائم تجاری ثبت شده به مدت 10سال حمایت می­شوند. ثبت را می­توان به دفعات نامحدود تمدید کرد (معمولا برای مدت­های 10ساله متوالی) به این شرط که هزینه مقرر به موقع پرداخت شود. مطمئن شوید یک نفر در شرکت شما مسئول تضمین تمدید به موقع ثبت­های علائم تجاری در تمام کشورهائی است که منافع کسب وکار شما در آن کشورها کماکان ادامه دارد.
حقوق قانونی ناشی از ثبت علامت تجاری معمولا به قلمرو کشوری که ثبت در آن انجام شده است محدود می­شود؛ بنابراین، بطور معمول ثبت معتبر یک علامت تجاری در کشور مبدا شما باعث خواهد شد فقط در کشورتان از حقوق مربوط برخوردار شوید مگر اینکه علامت شما علامتی مشهور تلقی شود.