خلاقیت کودک خود را در مسیر درست قرار دهید

خلاقیت یک نیروی ذاتی است که در همه افراد وجود دارد و راه های بی شماری برای پرورش آن به ویژه از دوران کودکی وجود دارد. چرا که به قول «گاردنر» تصور و تخیلی که در اوایل دوران کودکی شکل می گیرد، مبنای خلاقیت در دوران بلوغ است. بنابراین به شما پدر و مادران عزیزی که خواهان آن هستید تا فرزندانی خلاق، مبتکر، نوآور و در نهایت کارآفرین داشته باشید، توصیه می کنم به نکات زیر جهت تربیت درست کودک دلبندتان توجه کنید:
ـ با کودک خود شوخ طبع و مهربان باشید.
ـ هرگز کودک خود را تحقیر نکنید. کودکی که احساس حقارت کند هرگز دست به خلاقیت و نوآوری نمی زند.
ـ محیطی مناسب برای انجام کارهای خلاق کودک فراهم کرده و امکانات و وسایلی همچون وسایل موسیقی، نقاشی، طراحی و… در اختیار کودک قرار دهید تا به کمک آنها خلاقیت های خود را ابراز کند.
ـ کارهای خلاق کودک را تشویق کنید و آنها را در معرض نمایش قرار دهید و از ارزیابی بیش از حد کودک خود خودداری کنید.
ـ به عنوان بزرگسال، خود به انجام کارهای خلاق بپردازید و اجازه دهید تا کودک تان شاهد کارهای خلاق شما باشد.
ـ از تاکید بر تصورات غالبی درخصوص جنسیت کودکان همچون دختر ماشین بازی نمی کند، پسر عروسک بازی نمی کند یا پسر گریه نمی کند، شدیدا خودداری کنید.
ـ امکان شرکت در فعالیت ها و کلاس های ویژه را برای کودک خود فراهم کنید.
ـ اجازه دهید تا کودک خودش باشد حتی اگر رفتارهای عجیب از او سر بزند و سعی کنید در حضور جمع، کودک خود را خلاق معرفی نکنید؛ در غیراین صورت اطرافیان انتظارات بیش از حدی از کودک شما خواهند داشت.