موفقیت برند

اگر نوآوری را مهمترین جزء استراتژی موفقیت برای برند بدانیم. دومین استراتژی تاثیرگذار برای این شركتها سیاست قیمت گذاری منطقی و عاقلانه است. هدف اصلی برندها كاهش هزینه ها و بازگرداند صرفه جویی‌های ناشی از كاهش هزینه برای پائین آوردن قیمتها برای مشتریان است. برخی مدیران براین باورند كه مشتریان به تنوع محصول و انتخاب اهمیت میدهند لذا موجودی انبار بزرگی را فراهم می‌آورند. این مدیران در تلاشند تا سطح پویایی و تحولات یك رده صنعت را تغییر داده و یك برند را از جاده فرعی به شاه راه سوق دهند و حتی هزینه‌هایی را صرف افزایش آگاهی جامعه نسبت به برند خاص نمایند و با تغییر سیاست موجب ارزش افزوده برند شوند.
ارزش افزوده برند :
ایجاد ارزش افزوده برای برند، به روزآوری و تقویت تصویر نام تجاری باید در زمره الویتهای اصلی برندهای جاده فرعی قرار گیرد.
ترفیعات مشترك و شراكت استراتژیك بدین معنی است كه شركتهای كمتری ملزم به ادامه راه به تنهایی هستند و از آنجایی كه طبقه بندی‌ها جزئی تر شده است جداسازی و تفكیك بین برندها سخت تر و سخت تر می‌شود. همگی برندها باید در جستجوی فرصتهای ترفیعات مشترك با Co-branding باشند. این روش ، نه تنها روشی برای ترفیع ، بلكه منبعی برای تفكیك و ابتكار است.
برندسازی :
سازمانهائی كه قصد دارند بطور جدی وارد بحث برندسازی شوند، چگونه باید این فرآیند را آغاز كنند و چه گامهائی را باید بردارند؟
اولین گام، شناسائی و تعیین جایگاه برند است.
دومین گام، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های بازاریابی برند است.
سومین مورد، سنجش و تأثیر نحوه عملكرد یك برند است و در نهایت مدیریت ارشد و ارزش برند می‌باشد.
مدیریت برند :
در دنیای برند هیچ چیز ثابت نیست و همه چیز در حال تغییر است .ادراك مصرف كنندگان از برند و موقعیت شركتها در صحنه رقابت ،هر روز متفاوت از روز دیگر است.بر این اساس مدیریت برند اجتناب ناپذیر است.
مدیریت برند در ایران بحثی بسیار تازه است كه شركتها می‌بایست از مشاوره تخصصی و مدیریت برند استفاده كنند، هرچند كه با چالشهای درون سازمانی، چالش در بازارهای داخل كشور و چالش در بازارهای كشورهای هدف مواجه خواهند بود. از طرفی برندها می‌توانند منجر به خلق ایده‌های جدید در مورد محصولات و خدمات شركت شوند. به عبارت دیگر برندهای قدرتمند و بروز، می‌توانند نوآوری را در سازمانها تحریك نمایند، همچنین برند می تواند برای نخبگان و افراد ریسك پذیرعلاقمند به راه اندازی كسب و كار در صنعت ، ملاكی جهت ارزشیابی بنگاه نوپای آنان باشد.