علامت تجاری و سرقت آن

وظیفه اجرای حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری عمدتا به عهده مالک علامت تجاری است. شرکت شما بعنوان مالک علامت تجاری باید هر نوع مورد نقض حق را شناسائی کند و در مورد اقداماتی که باید برای اجرای حقوق علائم تجاری اتخاذ شوند تصمیم گیری کند.
اگر فکر می­کنید شخصی علائم تجاری شما را نقض می­کند، کسب نظر و مشورت تخصصی همیشه کاری مفید است. وکیل مالکیت معنوی مناسبترین شخصی است که اطلاعات مربوط به گزینه­های موجود در کشور شما و احتمالا در کشورهای همجوار را در اختیار شما قرار خواهد تا بتوانید علیه جعل و نقض حق اقامه دعوی نمائید و در خصوص نحوه اجرای حقوقتان راهنمائی و مشاوره لازم را در اختیارتان قرار خواهد داد.
اگر حقوق علائم تجاری شما نقض می­شود، ممکن است بعنوان گام اول به شخصی که حقوق شما را نقض می­کند نامه­ای ارسال کنید (که عموما اخطاریه نامیده می­شود) و وی را از وجود طرح احتمالی دعوی مطلع کنید. برای تنظیم این نامه توصیه می­شود به یک وکیل علائم تجاری مراجعه نمائید.
اگر کسب و کار شما معتقد است نقض بصورت عالمانه انجام می­شود و محل فعالیت­های ناقض حق را می­شناسید، می­توانید با کمک وکیل علائم تجاری با دریافت دستور جستجو و توقف بطور غیرمنتظره عمل کنید (معمولا این دستور از دادگاه صالح یا پلیس دریافت می­شود) و بدون اعلام قبلی به شرکت یا شخص ناقض حق حمله کنید.
شخص ناقض حق ممکن است بنا بر دستور مقامات قضائی ملزم شود هویت افرادی که به تولید و توزیع کالاها و خدمات جعلی مشغولند و همچنین کانال های توزیع آنها را به شما اطلاع دهد. مقامات قضائی ممکن است بنابردر خواست شما بعنوان عامل مؤثر بازدارنده نقض حق دستور دهند کالاها یا موارد جعلی منهدم شوند یا از مجاری تجاری بدون ودریافت هیچگونه مبلغی خارج شوند.
به منظور جلوگیری از واردات کالاهای دارای علامت تجارتی جعلی، مالکین علائم تجاری در بسیاری از کشورها می­توانند از طریق مقامات ملی گمرکی در مرزهای بین­المللی اقدامات لازم را اتخاذ کنند. شرکت شما بعنوان مالک علامت تجاری ممکن است کمک مقامات گمرکی را در مرز جویا شود، یعنی قبل از اینکه کالاهای جعلی در کشور مورد نظر توزیع شوند. کمک گمرک عموما مستلزم پرداخت هزینه مقرر خواهد بود که در مورد آن می­توانید با مقامات گمرکی مربوط تماس بگیرید.
در برخی موارد، داوری یا میانجیگری راهی مؤثر برای پرداختن به موضوع نقض حق است. داوری عموما دارای این امتیاز است که در مقایسه با رسیدگی در دادگاه ارزان­تر و رسمیت کمتری دارد و مدت زمان کوتاه­تری طول می­کشد. همچنین اجرای رای داوری در سطح بین­المللی بسیار آسانتر است. امتیاز میانجیگری در این است که طرفین فرآیند حل اختلاف را کنترل می­کنند. بنابراین، این کار می­تواند به روابط تجاری خوب با سایر شرکت­ها و اشخاص که شرکت شما ممکن است مایل باشد در آینده با آنها همکاری کند کمک خواهد کرد.