اشکال مختلف علائم تجاری

1. علائم صوتی
علامت صوتی ،علامتی است که دارای صدا، جملات دارای آهنگ خاص و یا موزیک ویا امثال آن باشد. این گونه علائم نیاز به طراحی خاص از جمله نیاز به طراحی یک نت موسیقی توام با طیف مخصوص دارد. این نوع علائم به ترتیبی در کالا و یا تولیدات یا بروی کارتهای تبلیغاتی نصب میشوند که مشتری و مصرف کننده میتواند از طریقی، مثلا با تماس دست یا فشار بر نقطه ای از علامت صدا یا نت مخصوص را بشنود و از این طریق به خواسته خود دست یابد و محصول یا خدمات اصیل را از مشابه به آن تشخیص دهد و در انتخاب آن گمراه نشود.

همان طور که قبلا اشاره شد ،امروزه در قوانین اکثر کشورهای صنعتی از جمله در بند سوم ماده 711-1 قانون مالکیت فکری و صنعتی فرانسه، علائم صوتی به عنوان علامت تجاری ،صنعتی یا خدماتی پذیرفته شده و ثبت آن به موجب قانون جدید مصوب سال 1992 مورد قبول شده است ولی طبق قوانین قبلی فرانسه علامت صوتی قابل ثبت نبود .
ثبت علامت صوتی به عنوان علامت تجاری ،صنعتی یا خدماتی از نظر بین المللی با توجه به ماده 9 پروتکل مادرید پذیرفته شده است و در متن اظهارنامه بین المللی ثبت علائم صوتی باید عبارت "علامت صوتی" قید گردد.
در نظام حقوقی ایران با این که کشور ما عضو کنوانسیون پاریس است و به پروتکل مادرید و آیین نامه آن ملحق شده است، طبق بند الف ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386، ثبت علایم صوتی پذیرفته نشده است که قبلا مورد بحث قرار گرفت و از تکرار آن خودداری میشود.