5 عامل در برند سازی جهت وفاداری مشتری در تکرار خرید

وفادار نمودن مشتری، یکی از مباحث بنیادی و مهم در مدیریت برند تلقی می گردد. و یا به عبارت دیگر از اهداف برندینگ، خلق و حفظ مشتریان وفادار است. در اینکه همه مدیران بازاریابی در آرزوی مشتریان وفادار هستند، کوچک ترین شکی نیست، اما چرا اغلب مدیران در وفادارسازی مشتری موفق نیستند؟ آیا در فرایند برند سازی ایرادی وجود دارد؟
پاسخ این سوال را باید در رفتار این برند ها با مشتری و همچنین نگرش به مقوله مشتری مداری جست وجو نمود. شما نیز اگر با این حقیقت که فروش مجدد به مشتریان پیشین چندین برابر از یافتن مشتریان جدید راحت تر و کم هزینه تر است، در جست وجوی راهی برای رسیدن به شیوه های وفادارسازی مشتری هستید، به موارد زیر توجه نمایید:

1- رمز وفاداری مشتری به یک برند، در تعامل احساسی مشتری با برند نهفته می باشد.
اگر دوست دارید مشتریانی وفادار داشته باشید، باید در آنها حس خوبی از تعامل با برندتان خلق نمایید. تنها و تنها در این صورت است که موفق خواهید شد آنها را باز به خرید کالا یا خدمتتان ترغیب نمایید.

2- وجود حس خوب در مشتری از یک برند
به واسطه قدرت برند در برقراری رابطه کیفی با مشتری، یک حس خوب در مشتری خلق می گردد و هرچه برند بتواند این رابطه کیفی را تداوم دهد، به همان اندازه خواهد توانست وفاداری مشتری را به خود نیز حفظ نماید.

3- رابطه کیفی بین یک مشتری و یک برند، وابسته به سه عامل حیاتی است
این رابطه به سه عامل بستگی دارد که هرسه در موفقیت پروژه وفادارسازی نقشی مهم ایفا می کنند.

عامل 1- درکی است که مشتری از کیفیت در محصول یا خدمت دریافتی از برند به دست می آورد. اگر این درک دستخوش تغییر شود، رابطه کیفی مشتری و برند از میان خواهد رفت.
عامل 2- عامل دیگر مربوط به ارزش افزوده ای است که محصول یا خدمت دریافتی از برند در زندگی مشتری خلق می نماید. اگر حتی با وجود حفظ کیفیت، برند نتواند ارزش افزایی کند، رابطه کیفی اش با مشتری رو به افول می گذارد5 عامل در برند سازی جهت وفاداری مشتری در تکرار خرید
عامل 3- و عامل نهایی پایبندی برند به تعهداتی است که اعلام می نماید. این عامل از حساسیت ویژه ای برخوردار است، چرا که اغلب تعهداتی که مشتری از یک برند انتظار دارد، از پیام های برند و به طور غیرمستقیم در ذهن مشتری خلق گردیده است. اگر برند بر خلاف آنچه وعده داده است رفتار نماید، باید منتظر از دست دادن مشتریانش بنشیند.

4- هر عاملی که حس مشتری از برند را دستخوش تغییر قرار دهد، مستقیما در میزان وفاداریش به برند تاثیر می گذارد.
در مورد فروش خدمات، اهرم و محوریت در دست نیروهای انسانی است و دامنه اثر به اندازه ای بزرگ است که از تخصص در ارائه خدمات به مشتری تا نوع پوششان را در بر می گیرد. تک تک نیروهای سازمان، یک فرصت برای افزایش وفاداری در مشتری به واسطه برخورد خوب می باشند که با در نظر گرفتن پاداش های سیستماتیک، این مهم فراهم می گردد.

5- وفادار سازی مشتریان امروز دشوار است زیرا تعداد انتخاب برای مشتریان بسیار زیاد است.
مشتریان دیگر نیازی به وفادار شدن ندارد و این برند است که باید مشتری را برای فروش بیشتر به خود وفادار نماید. البته با خلق مزایای رقابتی هوشمندانه، می توان از حضور در بازارهای رقابتی به نفع استراتژی های وفادار سازی استفاده نمود که این سیاست ها و استراتژی های رقابت ساز در برنامه ریزی بازاریابی و برندسازی پارک بازاریابی ایران برای شرکت ها تدوین می گردد.