چرا شرکت ثبت کنیم ؟

مزایای ثبت شرکت

با توجه به وابستگی مردمان امروزی جهت تأمین خدمات و کالاها به غیر ، انتخاب گزینه ای مناسب و مورد اطمینان جهت انجام فعالیت مورد نظر امری حساس و حائز اهمیت است . در این مسیر به طبع انتخاب مجموعه ای از افراد برای پذیرش تعهد کار بهتر از یک شخص می باشد . این مجموعه ی افراد می توانند در غالب شرکت گرد هم آمده و نیازهای بشری را با توجه به توانایی ها و تجربیات خود در زمینه های مختلف رفع کنند .ثبت یک شرکت علاوه براین مزایای دیگری هم دارد

مزایای ثبت شرکت عبارت است از :
ثبت کسب و کا به صورت رسمی و مورد تأیید قانون
امکان استفاده از تسهیلات بانکی و مالی
امکان تبلیغات گسترده
جهانی شدن و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر
شرکت در مناقصات و مزایدات
تحت پوشش بیمه قرار گرفتن
بهره گیری از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت