کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی مجوزی‌ است که از سوی اتاق بازرگانی برای اشخاص حقوقی یا حقیقی صادر می‌شود و دارنده آن اجازه دارد به امر صادرات و واردات و تجارت خارجی مبادرت نماید.
اعتبار کارت بازرگانی صادر شده به مدت یک سال از تاریخ صدور است و پس از اتمام این مدت هم می‌توان مجددا آن را به مدت یک سال دیگر تمدید نمود.

موارد کاربرد کارت بازرگانی

جهت ثبت سفارش و ترخیص کالا
اقدام به واردات کالا از مناطق آزاد
اقدام به حق العمل کاری در گمرک
صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز
امکان ثبت برندها و علائم تجاری غیر فارسی
( کارت بازرگانی اشخاص و شرکتها از اتاق بازرگانی هر شهر و کارت بازرگانی شرکتهای تعاونی از اتاقهای تعاون هر شهر دریافت می‌گردد. )

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)
اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که از دایره اوراق بهادار اداره ثبت شرکتها دریافت شده و به تأیید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
شماره دفاتر پلمپ شده و گواهی پلمپ دفاتر که از طریق دفاتر پستی سراسر کشور دریافت می‌گردد.
اصل و کپی تقاضانامه و شرکت نامه مهر شده توسط اداره ثبت شرکت ها برای شرکتهای مسئولیت محدود
اصل و کپی اظهارنامه مهر شده توسط اداره ثبت شرکتها برای شرکتهای سهامی خاص و سهامی عام
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل شرکت
فرم تکمیل شده کارت بازرگانی امضاء شده توسط مدیر عامل شرکت و ممهور به مهر شرکت
گواهی امضاء مدیر عامل از دفتر اسناد رسمی
دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد شرکت مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
اصل و کپی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و اصل و کپی روزنامه رسمی همه تغییرات شرکت تا تاریخ تقاضا ( موضوع فعالیت شرکت می‌بایست مرتبط با موضوع صادرات و واردات کالا باشد.)
اصل و کپی کارت ملی از هر دو روی کارت ( در صورتیکه قبلا هرگونه تغییراتی در مشخصات شناسنامه ای متقاضی اعمال شده است اصل و کپی از همه صفحات شناسنامه لازم است. )
یک قطعه عکس رنگی 6 در 4 مدیر عامل ( جدید، تمام رخ، بدون پیرایه و با پس زمینه سفید )
اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
•در صورتی که مدرک تحصیلی از خارج از کشور دریافت شده باشد می‌بایست مدرک قبلا توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم ارزشیابی شده و مدرک ارزشیابی دریافت شده از وزارت علوم نیز ارائه شود.
•افرادی که پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع مرتبط داشته باشند به مدت دو سال از تاریخ صدور پروانه از ارائه مدرک تحصیلی معاف هستند.
اصل و کپی از هر دو روی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
•متقاضیانی که سن آنها 50 سال تمام یا بیشتر باشد از ارائه کارت پایان خدمت معاف هستند.
دارا بودن لااقل سن 23 سال تمام
ارائه گواهی تأیید حساب جاری توسط بانک و تأیید حسن اعتبار بانکی حساب شرکت در شرکت که توسط رئیس شعبه امضا شده و ممهور به مهر شعبه باشد.
ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف- اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی ثبت شده در مدارک شرکت
ب- اصل و کپی اجاره نامه رسمی به نام شرکت و با آدرس دفتر مرکزی ثبت شده در مدارک شرکت با کد رهگیری
متقاضیان خارجی کارت بازرگانی به غیر از مدارک مذکور می‌بایست از سفارتخانه متبوع خود اصل و کپی مدرک تأیید صلاحیت مدیران + پروانه کار+ مجوز اقامت را ارائه نمایند.
مدرک تولیدی معتبر از وزارتخانه های مرتبط برای واحدهای تولیدی که دارای جواز کسب نمی‌باشند.
ارائه اصل و برابر اصل کد اقتصادی و یا تأییدیه پیش ثبت نام کد اقتصادی دریافت شده از سایت tax.gov.ir و تعهدنامه مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید بعد از صدور
• کارمندان رسمی دولت که به صورت تمام وقت در دستگاههای دولتی مشغول به فعالیت هستند امکان دریافت کارت بازرگانی را ندارند.
• حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز دیپلم است.
• حضور مدیر عامل شرکت در مرحله پذیرش مدارک و همچنین تحویل کارت صادر شده الزامی‌ست.
• شرکت مدیر عامل در کلاسهای آموزشی طبق نوع مدرک تحصیلی الزامی‌ست.
• همه مدارک ارائه شده فقط در محل اتاق بازرگانی برابر اصل می شود و کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی قابل قبول نیست.
• اصل همه مدارک پس از برابر اصل شدن به متقاضی بازگردانده می‌شود.
مدارک لازم برای دریافت کارت بازرکانی اشخاص حقیقی (شخص)
اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که توسط اداره ثبت شرکتها گواهی شده باشد و اصل گواهی پلمپ دفاتر دریافت شده از اداره ثبت شرکتها ( جهت دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ دفاتر به نزدیکترین دفتر پستی و اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید. )
گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی با حداکثر گذشت زمان 6 ماه از تاریخ صدور
فرم تکمیل شده کارت بازرگانی و عضویت امضاء شده و ممهور به مهر متقاضی
گواهی امضاء از دفتر اسناد رسمی
ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره دارایی و گواهی مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
اصل و کپی هر دو روی کارت ملی
یک قطعه عکس 4*6 (جدید، تمام رخ، بی پیرایه و با پیش زمینه سفید )
ارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم)،
مدارک دریافت شده در خارج از کشور می‌بایست ابتدا توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد ارزشیابی قرار گیرد و همراه با مدرک اصلی ارائه شود.
• افرادی که پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع مرتبط دریافت کرده اند به مدت دو سال از تاریخ صدور پروانه از ارائه مدرک فوق معاف هستند.
اصل و کپی کارت هر دو روی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
• متقاضیان با سن 50 سال تمام به بالا نیازی به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت ندارند.
داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
ارائه گواهی تأیید حساب جاری شرکت و حسن اعتبار بانکی شرکت از بانک مربوطه به نام شخص متقاضی که توسط رئیس شعبه مهر و امضا شده باشد.
ارائه یکی از این مدارک:
الف- ارائه اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ برای محل کار به نام شخص متقاضی، به آدرس دفتر کار متقاضی که در اظهارنامه ذکر شده.
ب- اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر برای محل کار به نام شخص متقاضی و به آدرس دفتر کار متقاضی که در اظهارنامه ذکر شده.
ج- اصل و کپی اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار متقاضی
ارائه اصل و کپی کد اقتصادی جدید یا ارائه تأییدیه پیش ثبت نام دریافت شده از سایت Tax.gov.ir و تعهد ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
• کارمندان رسمی و تمام وقت دستگاههای دولتی امکان دریافت کارت بازرگانی را ندارند.
• حداقل مدرک تحصیلی لازم دیپلم است.
• حضور شخص متقاضی یا نماینده قانونی وی در مرحله برابر اصل و تحویل کارت الزامی ست.
• حضور شخص متقاضی در کلاسهای آموزشی مطابق نوع مدرک تحصیلی الزامی‌ست.
• همه مدارک ارائه شده در محل اتاق بازرگانی برابر اصل می‌شود.
• اصل مدارک ارائه شده پس از انجام برابر اصل در اتاق بازرگانی به متقاضی بازگردانده می‌شود.