علائم تجاری گروهی

علامت گروهی، نوع خاصی از علامت تجاری است: علامتی که توسط اعضای یک انجمن تجاری یا حرفه ای، مورد درخواست و استفاده قرار میگیرد تا کالاها و یا خدمات اعضای آن انجمن را از کالاها یا خدمات دیگران متمایز سازد. مقررات کلی قانون علائم تجاری مصوب 1994 انگلستان، جز در مورد شرایط و ضوابط خاص اینگونه علائم، نسبت به آنها نیز قابل اجرا است.

درخواست ثبت علامت تجاری گروهی
شرایط و ضوابط معمولا برای ثبت علامت، در مورد درخواست های ثبت علائم تجاری گروهی، به شرح ذیل تعدیل و هماهنگ گردیده است. اولا همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، علامت توسط یک انجمن مورد درخواست قرار میگیرد و باید ثابت شود که متمایز کننده آن انجمن است.در ثانی با اینکه علامت نبایستی صرفا جنبه توصیفی داشته باشد، لیکن برخلاف درخواست ثبت علامت تجاری استاندارد معمولی، علامت گروهی ممکن است شامل مواردی باشد که نشانگر مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات مربوطه است. به عنوان مثال، انجمن تجاری تولید کنندگان ژامبون سن دانیل در ایتالیا، علامتی را به ثبت رسانید که مشتمل بر واژه های Prosciutto di San Daniele Sd برای ژامبون خشک و دودی بود که محل تولید آن، منطقه ای واقع در محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان سن دانیل دل فریولی در ایتالیا بود. سوم اینکه علامت نباید چیزی باشد که قابلیت گمراه کردن عموم مردم را نسبت به ویژگی یا اهمیت علامت، به ویژه اشتباه آن با چیزی غیر از علامت گروهی را داشته باشد. چهارم اینکه دخواست کننده علامت گروهی، باید ضوابط مربوط به نحوه استفاده از علامت را نیز در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت برساند. این ضوابط بایستی شامل افرادی که مجاز به استفاده از علامت می باشند، شرایط عضویت در انجمن و شرایط استفاده از علامت در صورت – در صورت وجود- باشد. علامت مورد تقاضا جز در صورتی که ضوابط مربوطه، مطابق با این شرایط بوده و مخالف نظم عمومی و یا اصول پذیرفته شده اخلاقی نباشند، به ثبت نخواهد رسید. این ضوابط، توسط عموم مردم قابل نظارت بوده و هرگونه اصلاحی نسبت به آن باید به تصویب مدیر اداره ثبت علائم انگلستان برسد.

نقض علامت تجاری گروهی
همان معیار های مربوط به علائم تجاری ثبت شده، استاندارد، نسبت به علائم گروهی نیز کاربرد دارد.در خصوص آن دسته از علائم گروهی، که مشتمل بر علائم یا نشانه هایی است که مشخص کننده مبدا جغرافیایی کالاها است دارنده آن نمی تواند مانع استفاده چنین علائم یا نشانه هایی از سوی اشخاص ثالث در مواردی گردد که از آن ها مطابق با رویه های درست و بی شائبه در زمینه های صنعتی یا تجاری استفاده شده باشد.