اثرگذاری فقط دیده شدن نیست

 معمولاً هداياي تبليغاتي به اين منظور به مشتريان ارئه مي شوند که برند شما را هرچه بيشتر در ديد مشتري قرار دهد تا فلسفه تبليغات را دنبال کنند؛ بيشتر ديده شويد بيشتر بفروشيد! اما در تبليغات نوين اين فلسفه کارايي خود را از دست داده است. کارايي هداياي تبليغاتي مهم تر از ديده شدن شما است. سعي کنيد هداياي خاصي ارائه دهيد اما هرچه کمتر اين حس را به مشتري الغا کنيد که از او به عنوان يک بيلبورد استفاده مي کنيد. ساده است، هداياي خاص و باکيفيت هميشه سوال برانگيز و ماندگار هستند. براي مثال نگارنده مدتي قبل از طرف يک بانک يک جاکليدي تبليغاتي دريافت کردم که مدل يک ساعت خورشيدي متحرک بود. هيچ لوگو و شماره تماس و اثري از بانک نبود. حال مي پرسيد پس هدف از اين تبليغات چيست؟ شما مشتري خود را فروشنده خود کرديد! اجازه دهيد واضح تر بگويم، هرکس که اين جاکليدي را در دست من ميديد از تعجب مي پرسيد آن را از کجا تهيه کردم و چه کارايي دارد و من ناخواسته داستان هديه گرفتن آن را تعريف مي کردم. عملاً از خدماتي که آن روز دربانک به من ارائه شده بود و من آن هديه را دريافت کرده بود تعريف مي کردم. من يک بيلبورد تبليغاتي نبودم اما يک هديه ناطق شده بودم! هديه تبليغاتي خاص

هميشه در ارائه هداياي تبليغاتي سعي کنيد خود را جاي دريافت کننده آن قرار دهيد. از خود بپرسيد اگر خود من بودم از اين هديه استفاده مي کردم؟آيا راضي بودم يک ليوان که آرم بزگ و شماره تماس شرکتي که آن را به من هديه داده سر سفره و ميز کار خود قرار دهم؟ مسلماً جواب منفي است. هدف از ارائه هداياي تبليغاتي تائير گذاري در ذهن ناخودآگاه مشتريان است نه حافظه ديداري آنها.