علامت تجاری قابلیت استفاده برای چند محصول را داراست ؟

علائم تجاری را می­توان برای رشته­های مختلف محصولات یک شرکت بکار برد. هر شرکت براساس استراتژی انتخاب و کاربرد علائم تجاری خود تصمیم می­گیرد آیا فقط از یک علامت تجاری برای تمام محصولاتش استفاده کند یا خیر و هرگاه محصول جدیدی تولید شود آن را نیز با همان علامت معرفی کند یا اینکه برای هر یک از محصولاتش از علامت تجاری متفاوت استفاده کند.
کاربرد علامت موجود برای محصولات جدید باعث می­شود محصول جدید بتواند از وجهه و شهرت علامت مزبور که قبلا بوجود آمده است استفاده کند. با این حال، استفاده از یک علامت جدید، که به محصول جدید ارتباط بیشتری داشته باشد و فقط برای آن بکار رود نیز ممکن است مفید باشد و شرکت را قادر خواهد کرد محصولات جدید را برای گروه خاص مصرف کنندگان بکار ببرد (مثلا کودکان ، نوجوانان و غیره) یا وجهه خاصی برای محصول جدید بوجود آورد. بسیاری از شرکت­ها نیز تصمیم می­گیرند علامت جدید را به همراه علامت قدیمی بکار ببرد (مثلا NUTELLA® که معمولا با FERRERO به کار می­رود).
شرکت­های مختلف راهبردهای گوناگون اتخاذ می­کنند. انتخاب شما هرچه باشد، باید مطمئن شوید علامت تجاری­تان برای تمام کالاها و یا خدماتی ثبت شود که برای آنها بکار می­رود یا در آینده بکار خواهد رفت.