طرح علامت تجاری

در انتخاب و طراحی علامت تجاری، قبل از ثبت تقاضانامه باید تفکر کافی صورت گیرد. بیشتر علائم تجاری ، فقط متشکل از لغت یا ترکیبی از لغات هستند و طرح و یا نقش اضافه ای را در بر ندارند. چنین علائمی به معرفی و نام گذاری محصول می پردازند. علائم تجاری باید به گونه ای انتخاب شوند که مشکلات احتمالی را در بررسی ها کاهش دهند. این علائم باید در ذات خود قابل حمایت باشند و با توجه به علائم و اشخاص دیگر باعث گیجی و سردرگمی نشوند. به عنوان اصل کلی، بیان و توضیحی که مبتنی بر واژه های نو یا خلاقیت و علائمی که از لغات عامیانه ساخته شده اند یا کلمات عامیانه دارند، مشکل ساز می شوند. این لغت ها، شناخته شده هستند و ممکن است با موضوع تقاضانامه اشتراکی داشته باشند. اما علائم تجاری ای که با حداقل اشاره به کالایی که معرفی کنند امکان علامت شدن را دارند. این علائم در لبه ی تیز موارد قابل ثبت، قرار دارند.

اگرچه دارنده ی این علائم نظر محکمی درباره این که آن ها تا چه حد توان علامت تجاری شدن را دارند داشته باشد اما نمی تواند تعیین کند در شرایط سخت با آن علائم چگونه برخورد خواهد شد. چنین علائمی در عمل بسیار خوب کار می کنند اما ادارات ثبت، آنها را به دقت بررسی می کنند تا همانند کالا و خدمتی که معرفی می کنند، نباشند. چنین علائمی که در مرز اصطلاحات قابل ثبت قرار دارند اغلب به صورت لوگو ارائه می شوند به گونه ای که علائم ترکیبی – اغلب شامل عکس ها و لغات – را تشکیل می دهند. عناصر تصویری ممکن است سبب توقف اعتراضات اداری شود ؛ چرا که علائم همان گونه که تقاضانامه برای ثبت تسلیم شده است مورد بررسی قرار میگیرند، لذا ادارات نمی توانند اجزای علامت تجاری در خواستی را تجزیه کنند؛ با وجود این، اگر این ترس وجود دارد که علامت ثبت نشود، بهتر است دو علامت ثبت شود؛ یعنی یک علامت تجاری لغوی و یک علامت ترکیبی که در برگیرنده لغات و عکس ها باشد. معمولا علامت های ترکیبی که در بردارنده لغات و عکس ها باشد. معمولا علامت های ترکیبی، راحت تر ثبت می شوند، اما اگر علامت لغوی بعد از ثبت علامت ترکیبی ثبت شود، اعتبار بیشتری خواهد داشت.
از دیدگاه عملی، در ثبت علامت تجاری باید به کاربر مورد نظر آن نیز توجه کرد. علائم تجاری ممکن است بنابر زمان و روش استفاده، مثلا در هنگام توسعه ی طرح اولیه، و نمایش آن دچار تغییراتی شوند. چنین مشکلاتی در علائم تجاری لغوی کمتر به وجود می آید، زیرا علامت تجاری از هرگونه روش ارائه، همانند تغییرات در سبک نوشتن (فونت) و یا هرنوع تجاری ترکیبی، به عنوان نمونه در زمان تبلیغ به طور اساسی در اجزای تشکیل دهنده ی معذفش تغییر پیدا کند، باید تقاضانامه ی علامت تجاری جدیدی برای طرح تغییر یافته تسلیم شود.