برندسازی حسی چگونه امکان پذیر می شود؟

برندسازی حسی اخیرا توسط یک آژانس تبلیغاتی در امریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
یک تیزر برای تبلیغ برند شرکت امریکایی موسوم به Air Wick، سازنده خوشبو کننده های هوا، اکران شده است. البته اگر به برند محصولات خشبو کننده در قفسه فروشگاه های زنجیره دقت کرده باشید، به این برند برخورده اید.

برندسازی حسی چگونه امکان پذیر می شود؟تدوین یک تیزر تبلیغاتی جهت تبلیغات خوشبو کننده هوا شاید بیش از حد آسان به نظر برسد، اما این تیزر تبلیغاتی نگرش بسیار متفاوتی را ایجاد می نماید. بدین ترتیب که بجای فروش معطر کننده هوا، این فیلم اهمیت نحوه تاثیر گذاری عطرها بر روی افراد مختلف و زنده شدن خاطره مخاطبین را نشان می دهد.

داستان تیزر، داستان زندگی یک خانواده ارتشی امریکایی را دنبال می نماید که پدرشان، برای نزدیک به یک سال قادر به دیدار همسر و شش فرزندش نبوده است. در طول پخش نیزر، اعضای خانواده او و Air Wick درصدد کمک به بازسازی این لحظات هستند. از طرف دیگر از طریق تقطیر دستکش بیسبال قدیمی او، اعضای خانواده در اجاق پای سیب پخته و باعث شده اند تا طعم بودن در خانه در دهان پدر از راه دور احساس شود.

استفاده از برندسازی حسی در بازاریابی در سال های اخیر در کشور های پیشرفته جای خود را پیدا کرده است. مشاورین و اعضای هیئت علمی پارک بازاریابی ایران در مورد اینکه آیا می توان از این روش جهت برندسازی استفاده کنیم یا خیر؛ این موضوع را دکتر حسام الدین میرکاظمی بدین ترتیب تشریح نمودند:
استفاده از بازاریابی حسی در اغلب مواقع نیاز به ایجاد یک حس نوستالژیک در مخاطبین دارد. استفاده از این حس باعث ایجاد ذهنیت در مورد تبلیغات می شود اما گره ای با برند جدید در ذهن ایجاد نمی نماید. البته در صورتی که یک برند قدیمی مثل کفش ملی می تواند از این موضوع بهره برداری کند زیرا زمان ظهور برند با حس نوستالژیک رابطه مستقیم دارد.برندسازی حسی چگونه امکان پذیر می شود؟

در واقع استفاده از برندسازی حسی در بازاریابی کاری حساس و دقیق است که باید بر اساس تحقیقات بازاریابی و به صورت همه جانبه باشد. استفاده از تکنیک های تحقیقات بازاریابی کیفی معمولا در برندسازی حسی بسیار مثمر ثمر می باشد.