انواع نام های برند

برندها به سبک ها و اشکال مختلفی هستند که برخی از آن ها عبارتند از:
1- برند های ایجاد شده با حروف اول کلمات نام یک شرکت مثل جی وی سی و آی بی ام
2- برندهای توصیفی، نام هایی که سود مندی ها و یا کار یک محصول را توصیف می کنند مانند ایر باس
3- برندهای بوجود آمده از کلمات هم قافیه و هم آوا، نام هایی که ممکن است جنبه تفننی داشته باشند اما به راحتی به ذهن چسبیده و در ذهن می مانند، مانند «REESE`S PIECES» و برند هائی مانند «یک ویک» مزمز در ایران
4- نام های تداعی کننده یا نام هائی که برداشت های ذهنی شفاف و روشنی را به ذهن متبادر می سازند مانند amazon، crest یا Google و یا «بوتان» در ایران
5- واژه های نو و جدید بدون سابقه قبلی بدون سابقه قبلی مانند کداک
6- کلمات خارجی: انتخاب و یا اقتباس از یک زبان خارجی مانند ولو یا سامسونگ
7- نام بنیان گذار: استفاده از نام بنیان گذار (بنیان گذاران) مانند هیلت پاکارد، دیسنی، فورد، بوش و آدیداس و برنهائی مانند عالی نسب، داروگر، آزمایش و درج در ایران
8- نام های جغرافیایی هستند مانند فوجی فیلم یا سیسکو
9- تجسم شخصیت: برخی از برندها نامشان را از افسانه ها گرفته و به این ترتیب تداعی کننده ارزش ها و تصورات ناشی از افسانه ها هستند مانند نایکی
به طور کلی خواص و ویژگی های مطلوب و ایده آل برای انتخاب یک برند عبارتند از:
1- تلفظ، شناخت و بهذهن سپردن آن آسان باشد.
2- شاخص، متمایز و متفاوت از دیگران باشد.
3- قابل تسری به فعالیت های دیگران نیز باشد.
4- به زبان های بیگانه و در دیگر کشورها نامناسب و یا زننده نباشد.