یک نکته در مورد مدیریت برند

امروز دیگر برند برای ایرانیان یک لوگو یا علامت تجاری نیست. مدیریت برند و برندسازی با ثبات و یکنواختی در عرضه محصول آغاز می گردد و تبدیل به هویت یک مدیر و شرکت می گردد.

علاوه بر این برندسازی نشان دهنده یک سیستم ارزشی سازگار است که شرکت به جهانیان نشان می دهد و این سیستم ارزشی راهی برای انجام مناسب کارها است.

به منظور تفسیر موضوع یکپارچی در ساخت و مدیریت برند ، ست اداری شرکت خود را را در کنار هم روی یک میز قرار دهید. همین طور همه تبلیغات کاغذی را در کنار آن ها قرار دهید. آیا در طراحی گرافیک و نحوه ارائه موارد یکپارچگی وجود دارد؟ آیا مخاطب ارتباط آن ها را با یکدیگر و همچنین ارتباط آن ها را با شرکت می فهمد.

یک مخاطره بزرگ در مراحل برندسازی ، شخصی است که به معنی واقعی کلمه فرد مثبتی است ولی فکر می کند نظراتش درباره طراحی، تصویر و برند از دیگران درست تر است. البته درون همه افراد تمایلی برای گفتن حرف های بدون اساس علمی و بر اساس تجربه درباره برند و بازاریابی وجود دارد و به صورت بالقوه هر یک از افراد سازمان تهدیدکننده برند آن سازمان هستند.یک نکته در مورد مدیریت برند

وقتی یک برند قدرتمند ایجاد می گردد، مطمئن باشید که در پشت آن یک قهرمان برند وجود دارد که فرد شناخته شده ای نیست و این فرد آماده بوده است وقتی ضرورتی در اجرای ضروریات برند در آن شرکت به وجود آمده است، قبول مسئولیت کند.

نقطه آغاز هر برنامه استراتژی برند شناسایی ماموریت شرکت یا ماهیت وجودی شرکت است. چه ارزش واقعی برند به مشتری ارائه می دهد؟ نحوه نمایش برند به مشتری چگونه است؟ تیم فروش چگونه فعالیت می کند؟ نحوه پاسخگویی به مشتریان چگونه است؟

اینجا تفاوت های محصول و برند مشهود می شود. این دو مفهوم اغلب اشتباه گرفته می شوند آن هم توسط مدیران بزرگ که چند نام تجاری را به محصولاتشان داده اند و اعتقاد دارند که این نام ها، برند هایی هستند که توسط بازار به رسمیت شناخته می گردند. یک برند زمانی مفهوم واقعی خود را می یابد که اگر مخاطبین به آن محصول فکر کنند در ذهنشان نام آن کالا تداعی گردد.

اکثر برند های مشهور برچسب هایی هستند برای محصولاتی که به راحتی با شرح عمومی جهت سفارش گذاری توصیف می گردند. می توان گفت در بیشتر شرایط محیطی فرصت های واقعی برای برند های معروف در شرکت های معروف کم است، محیط تخصصی و کوچک بازار اغلب شرکت های صنعتی اجازه توجه به تعداد زیادی برند فرعی نمی دهد.

اغلب شرکت ها دارای یک برند هستند و همه تعهد و سرمایه گذاری ها بر روی همان یک برند است. بیشتر شرکت ها در نام گذاری تعداد زیادی برند افراط و اشتباه دارند. یک نام زمانی برند است که مشتریان به آن فکر کنند، آن نامی برند است که ارزشمند باشد.