علامت تجاری و تضعیف آن

چنانچه علامتی معروف، و به ویژه علامتی که بخاطر انحصاری بودن و لوکس بودنش شناخته می شود برای همه انواع کالاها استفاده شود، اصالت و ارزش آن تخریب خواهد شد. بنابراین استفاده از علامت چنل و یا گوچی بر روی اسباب بازی های پلاستیکی، پیتزاها، پوشک های یکبار مصرف و فروشگاهای ویدیوئی، برای شهرت یا اعتبار برجسته علامت های یادشده مضر خواهد بود.

ورود خدشه در علامت تجاری
بعضی از کالاها و خدمات به طور کلی در نظر عموم مردم دارای وصف غیر جذاب اند. وارد ساختن خدشه هنگامی اتفاق می افتد که علامتی دارای اعتبار برای چیزی کاملا متفاوت، در ارتباط با کالاها یا خدماتی از این نوع مورد استفاده قرار گیرد. نمونه های سنتی ورود خدشه عبارتست از استفاده از علامت کلارین برای یک مایع پاک کننده، در زمانی که علامت کلارین برای جین آلمانی، معروف و شناخته شده بود و یک مورد معروف در دعوای بنلوکس. بعضی بر این باورند که این نوع از تصمیم گیری می تواند از این هم فراتر رود – به عنوان نمونه در بریتانیا آبلیموی جیف سالیان سال با رضایت کامل با مایع پاک کننده جیف، همزمان ادامه حیات دادند.

بهره کشی از علامت تجاری
این عنوان، در جریان رسیدگی به یک پرونده، به صورت کسب " موفقیت بدون زحمت و هزینه و با استفاده از یک علامت تجاری مشهور" تعریف گردیده است در دعوی مزبور اظهارنظر گردید که استفاده از علامت رولز رویس توسط تولید کننده یک نوع مشروب، برای ترقی آرم خود، به معنای سود بردن از اعتبار یا شهرت برجسته این مارک است.
با این اوصاف باید توجه داشت که بهره برداری زیانبار یا غیر عادلانه، باید واقعی باشد نه موهوم و تخیلی. به عنوان مثال در یک دعوی دارنده علامت معروف تایفو برای چی، نتوانست مانع خانده از استفاده از علامت تایفون برای لوازم آشپز خانه شود. استدلال خواهان مبنی براینکه عنوان تایفون موجب تضعیف و خدشه دار شدن علامت وی می گردد چرا که یادآور قدرت تخریبی طوفان های استوایی است، از سوی دادگاه رد شد. این واقعیت که یک نفر حتی جرات آغاز به سخن در این مورد را پیدا کرده نشانگر آنست که مسائل مربوط تا چه حد پیش رفته است.

نوع استفاده از علامت تجاری
دارنده علامت تجاری به ثبت رسیده، توانایی ممانعت از چه نوع استفاده ای از علامت خود را دارد؟ استفاده به عمل آمده از سوی خوانده بایستی در جریان تجارت باشد نه به منظور مقاصد شخصی یا داخلی. ولی در صورتی که استفاده به عمل آمده در امر تجارت باشد گونه های بسیار وسیعی از اعمال، قابل پیشگیری است. آشکارترین استفاده هایی که از سوی خواهان قابل توقف است، نهادن علامت بر کالاها یا بسته بندی آنها، عرضه کالاها و یا خدمات برای فروش با اشاره به علامت، فروش یا تهیه آنها با اشاره به علامت، واردات یا صادرات آنها با اشاره به علامت، و استفاده از علامت بر روی اوراق تجارتی (کاتالوگ ها، فاکتورها، سربزگ ها و .. ) و در تبلیغات استفاده به عمل آمده لزوما نباید به صورت مکتوب باشد. استفاده شفاهی از علامت (مثل تبلیغات رادیو و تلویزیونی) نیز قابل ممانعت است. با این وصف، علامت بایستی "در ارتباط با" کالاها یا خدمات مربوطه باشد. به عنوان نمونه استفاده ازز وت وت وت به عنوان قسمتی از عنوان یک کتاب پیرامون گروه پاپ به نام "یک خیال شیرین کوچک –وت وت وت- داستان داخلی" استفاده از علامت در ارتباط با گروه پاپ محسوب می شود نه در رابطه با کتاب هایی که کالاهای مورد ثبت علامت تجاری بود .