ثبت علامت خدماتی

علامت خدماتی نشان یا علامتی است که خدماتی را که یک موسسه اقتصادی یا آژانس خدماتی انجام میدهد، معرفی و آن را از خدمات موسسات یا آژانس های دیگر مشخص و متمایز می سازد. در قانون ثبت برند سابق ایران، مانند بعضی از کشور ها، علامت خدماتی مورد توجه قرار نداشته باشد ولی در قانو جدید ایران و در بند الف ماده 30 مصوب 1386 علامت خدماتی در ردیف علائم تجاری و و صنعتی قرار گرفته است.
در قانون مالکیت فکری و صنعتی مصوب 1992 فرانسه، از مارک های صنعتی، تجارتی یا خدماتی به وضوح نام برده شده و چگونگی تحصیل و به دست آوردن علائم مذکور نحوه استعمال، آثار حقوقی، چگونگی انتقال و ضمانت اجرای آن ها نیز در این قانون مشخص شده است.
تفاوت علائم خدماتی با علائم صنعتی و تولیدی این است که علائم صنعتی و تولیدی، نشانه های معرف کالا و محصولات صنعتی یا کشاورزی است و ارتباط به کیفیت یا مرغوبیت تولیدات یک موسسه اقتصادی یا شخص حقیقی و یا شخص حقوقی دارد که در زمینه صنعتی یا کشاورزی فعالیت می کند و با استفاده از تکننولوژی و منابع طبیعی نظیر آب و خاک و بذر و درختان یا حیوانات اصلاح شده یا استخراج و بهره برداری از مواد اولیه و ترکیب آن ها با استفاده از دانش متخصصان مواد غذایی و وسایل مختلف به منظور رفع نیاز انسان ها و حیوانات را به نحو مطلوب تولید و با آرم و علامت مخصوص به عموم مصرف کنندگان معرفی و به بازار معاملات عرضه میکند و تلاش دارد تا با عرضه کالاها و محصولات مرغوب بتواند، مشتریان و مصرف کنندگان بیشتری را برای خرید تولیدات خود جذب و از طریق کسب شهرت و اعتبار، از فعالیت خود سود کافی به دست آورد،
ولی علائم خدماتی نشانه هایی هستند که به کمک آنها صاحبان علائم مزبور خدمات و فعالیت های خدماتی را به عموم عرضه می کنند و ارائه خدمات مطلوب از طرف آنان باعث جذب بیشتر مشتریان خواهد شد. بنابراین آنچه با علائم خدماتی عرضه میشود خدمات است نه تولید کالا های صنعتی یا محصولات کشاورزی به عبارت دیگر تحت عنوان آرم خدماتی محصولی تولید نمی شود بلکه منظور فراهم ساختن ابزار و وسایل آرامش و آسایش برای کسانی است که نیاز به خدمات مزبور دارند صاحبان آرم خدماتی از طریق رفتار مناسب و اقدام به عملیات مورد نیاز افراد به نحو مطلوب رضایت خاطر افراد را فراهم میکنند و با مدیریت صحیح مراجعان بیشتری به دست خواهند آورد و از این روش سود زیادی عاید آنان خواهد شد. در مقایسه علائم صنعتی و خدماتی با علائم تجاری می تواند گفت فعالیت صاحبان و دارندگان آرم ها و علائم بازرگانی ممکن است صرفا جنبه خدماتی داشته باشد یعنی کالاهای صنعتی یا کشاورزی را از تولید کنندگان خریداری و بدون تغییر وو تبدیل به فروش برسانند در این صورت بازرگانان در عین خال که در رابطه با این معاملات سود می برند به تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات نیز خدمت خواهند کرد و با رفتار و اقدام صادقانه و مطلوب مشتریان بیشتری را جلب کرده، اعتبار یا شهرت خود را از طریق استفاده از آرم یا علامت بازرگانی خاص حفظ خواهند کرد اما گاهی ممکن است تاجری تولید کننده نیز باشد که در این صورت علامت انتخابی دارای جنبه صنعتی و خدماتی است. به عبارت دیگر آرم بازرگانی ممکن است اوصاف دوگانه داشته باشد.