دانش آموز خلاق چه ویژگیهایی دارد ؟

1- ايده ها و نظرات خود را بدون ترس در کلاس مطرح مي کند.
2-معمولا براي مسائل راه حل ها و پاسخ هايي متفاوت از ساير دانش آموزان ارائه مي کند.
3-به فعاليت هنري علاقه ي زيادي دارد و در اين زمينه داراي تجربه و مهارت است .
4-غالبا ايده ها و راه حل هاي بيش تري نسبت به ساير هم کلاسي هاي خود پيشنهاد مي کند.
5-معمولا قادر است با طنز پردازي ها و شوخي هاي جالب ديگران را بخنداند.
6-تمايل زيادي به تغيير نظرات معلم و يا مطالب کتاب دارد.
7-در کلاس اغلب سوالاتي غيرعادي و گاه عجيب و غريب مي پرسد.
8-علاقه ي زيادي به نقاشي و ترسيم افکار و ايده هاي خود دارد.
9-انتقاد گر است و هر نظر و عقيده اي را به راحتي نمي پذيرد.
10-گاهي به خاطر بيان نظرات و ايده هاي عجيب و غريبش در نظر دانش آموزان ديگر فردي غيرعادي جلوه مي کند.
11-از قوه ي تخيل خوبي برخوردار است.
12- معمولا در کلاس با آب و تاب صحبت مي کند و سعي مي کند ايده هايش را با جزئيات کامل شرح دهد.
13-داراي ابتکار است و غالبا ايده ها و پاسخ هاي منحصر به فرد ارائه مي کند.
14-حساس ،باريک بين و نکته سنج است .
15-بسيار فعال است و غالبا در آن واحد چند طرح و ايده در زمينه هاي مختلف را در سر مي پروراند.
16-به تجربه و آزمايش علاقه ي فراواني دارد.
17-در نفوذ و تاثير گذاري بر دوستان خود از توانايي زيادي برخورداراست.
18-آمادگي طرد شدن و عدم تاييد از طريق ديگران را داراست .
19-به مطالعه ي موضوعات متنوع و گوناگون علاقمند است و زمان قابل توجهي را به اين امر اختصاص مي دهد.

20-از اطلاعات عمومي زيادي برخوردارست و سعي مي کند که از آنها استفاده ي عملي و کاربردي کند

 

آشنايي باخصوصيات دانش آموزان خلاق
دقت و توجه شديد در گوش دادن ، مشاهده کردن يا انجام دادن کاري
استفاده از قياس در صحبت کردن
ابراز هيجان در اثر يک اکتشاف
عادت به پرسيدن سوال و آزمودن نتايج
يادگيري از روي ابتکار شخصي
عادت به گلچين و وارسي منابع مختلف (کتاب، تلويزيون، سوال از استاد، رايانه و...)
صداقت و ميل شديد به اطلاع يافتن از امور
طرح سوالات عجيب و غير معمول بالاتر از سطح علمي و سن دانش آموزان
نگاه کردن با دقت به اشيا .
اشتياق در صحبت کردن در مورد کشفيات ديگران
مستقل عمل کردن و حس استقلال طلبي بالا
شور و نشاط و مشغوليتهاي شديد جسماني
ادامه کار بعد از تمام شدن وقت (نقاشي کردن بعد از زنگ تفريح ، گوش دادن
به موسيقي و ...)
دقت نظر فوق‌العاده و الگو برداري در نگاهها
استفاده از نظرات و اشيا براي دستيابي به يک هدفي معين
پي بردن به روابط در اموري که به ظاهر از هم بي‌ارتباطند.
طرح رابطه‌ها مانند اينکه وقتي برف آب مي‌شود رنگ سفيد آن کجا مي‌رود.
ميل به اطلاع يابي و کشف احتمالات
علاقه مندي به چيستان و معماها و يافتن پاسخشان
فکر کردن به چيزي که در تلويزيون ، رايانه و ساير رسانه‌ها نشان داده مي‌شود.
استفاده از اکتشاف يا تجربه
بررسي و مطالعه الگوهاي اختراعي دانشمندان
مطالعه خاطرات و سخنان دانشمندان و بزرگان
معاشرت و صحبت با بزرگان و دبيران و احساس لذت از این صحبتها
دست کاری روابط ریاضی برای ایجاد رابطه جدید
علاقه‌مندی به فشرده‌سازی و خلاصه‌نویسی مطالب
دانش آموزان خلاق اغلب با آب وتاب حرف مي زنند.
جزييات را مي‌گويند و رفتارهايشان را به نمايش مي‌گذارند.
مي‌خواهند مطرح شوند.
دنبال سوژه مي‌گردند تا برنامه ريزي بکنند.