بعد از ثبت شرکت چه باید کرد؟

مدیریت محترم، شرکت تهران ثبت اقدامات بعد از ثبت شرکت را به شرح زیر بحضورتان اعلام می نماید که سریعاً می بایست انجام شوند:
1- پلمپ دفاتر شرکت: اولین نیاز پلمپ دفاتر است که شامل دو دفتر، یکی دفتر کل و دیگری دفتر روزنامه است.
چرا پلمپ دفاتر ضروریست؟ کسی که شرکت ثبت کند و دفاتر پلمپ نکند خاطی محسوب شده و مجبور به پرداخت مالیات به صورت علی الراس خواهد بود.
2- تشکیل پرونده دارایی: در این مورد شما برای شرکت خود پرونده دارایی تشکیل داده و حوزه مالیاتی شما مشخص خواهد شد. تشکیل پرونده دارایی پیش نیاز اخذ کد اقتصادی و کارت بازرگانی است.
3- کد اقتصادی: با توجه به اجباری شدن کد اقتصادی در معاملات تجاری، کلیه شرکتها جهت کلیه فعالیتهای اقتصادی خود خصوصا همکاری با ارگانها و ادارات دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایدات ملزم به اخذ کد اقتصادی و استفاده از آن در معاملات خود هستند.
4- کارت بازرگانی: جهت اجرای فعالیتهای بازرگانی در شرکتهایی که موضوع فعالیت بازرگانی داشته باشند اخذ کارت بازرگانی الزامی است. همچنین در افراد حقیقی و حقوقی که قصد ثبت برند یا لوگوی لاتین دارند نیز باید دارای کارت بازرگانی باشند.
5- مالیات بر ارزش افزوده: اگر موضوع فعالیت شرکتی بازرگانی باشد و در زمینه واردات و صادرات فعالیت نمایند نیاز به ارزش افزوده دارد.
وکلای تهران ثبت جهت انجام مراحل فوق با ارائه سریعترین سرویس ممکن در خدمت مشتریان عزیز بوده و حافظ منافع شما در بهینه ثبت کردن موارد فوق می باشد.