ثبت علامت تجاری شرکت تنها با ثبت نام تجاری است ؟

بسیاری از مردم معتقدند که با ثبت کسب و کارشان و نام تجاری آن در اداره مربوط، نام آنها بعنوان یک علامت تجاری بطور خودکار مورد حمایت قرار خواهد گرفت. این باوری غلط است که تقریبا فراگیر شده است. درک تفاوت بین نام های تجاری و علائم تجاری مهم است.
نام تجاری یعنی نام کامل کسب وکار شما، مانند: «شرکت بین­المللی بلک مارک» و هویت شرکت شما را معرفی می­کند. در این نام اغلب کلماتی چون بامسئولیت محدود، سهامی خاص یا نام­های مشابه قید می­شود که ماهیت قانونی شرکت را نشان می­دهد.
ولی، علامت تجاری نشانی است که محصولات شرکت شما را از محصولات سایرین متمایز می­کند. یک شرکت می­تواند علائم تجاری مختلف داشته باشد. برای مثال شرکت بلک مارک لیمیتد ممکن است یکی از محصولات خود را تحت BLACK MARK و دیگری راتحت RED MARK بفروش برساند. شرکت­ها ممکن است از یک علامت تجاری خاص برای معرفی محصولاتشان، رشته خاصی از محصولات یا یک نوع محصول خاص استفاده کنند. برخی شرکت­ها ممکن است از نام تجاری­شان یا بخشی از آن بعنوان علامت تجاری استفاده کنند و در این صورت آنرا بعنوان یک علامت تجاری به ثبت برسانند.