8 روش براي برندسازي کسب و کار

بسياري از شرکت ها سعي مي کنند با ايجاد برند، خود را مطرح سازند. وجود برند سبب مي شود تا کسب و کار شما به خوبي شناخته شود. دان ايزينگ يکي از کارآفرينان موفق راهکارهايي را براي بهبود برند شما بيان مي کند:
1.با تعريف کردن برند خود شروع کنيد. محصول يا خدمتي که شما ارائه مي دهيد و جايگاهي که کسب وکارتان در بازار دارد را مرور کنيد و نگراني هاي احساسي و عقلايي که مشتريان شما دارند را در نظر داشته باشيد. اين هويت برند شما است که بايد باعث ارتقاي کسب وکار شما شود.
2.هنگام برندسازي خودتان را در جايگاه مخاطب قرار دهيد. هر يک از ما کاراکتر شخصيتي مجزايي داريم که از باورها و ارزش ها و اعتقادهاي متمايز از يکديگر ساخته شده که مشخص مي کند ما چه کسي هستيم و با چه کساني ارتباط داريم.
3.مواردي که کسب وکار شما را هدايت مي کند در نظر بگيريد. بر چه باوري هستيد؟ هدف اصلي چيست؟ و قهرمانان اين برند چه کساني هستند؟ با اين موارد مي توان جايگاه احساسي برند را ايجاد کرد و هويت و کاراکتري براي ارتباطات برند به وجود آورد.
4. هدف خود را روابط طولاني مدت با مشتريان قرار دهيد. طوري برخورد نکنيد که سطح انتظارها از شما بالا برود و در نهايت با عملي نشدن خواسته ها بد قول شويد. مي توانيد با صادق بودن، يک حس اعتماد بين خود و مشتريان ايجاد کنيد و هويت سازمان خود را حفظ کنيد. آگاه باشيد که شرکت شما داراي چه هدفي است و چه ارزش هايي شما را به اين سمت سوق مي دهند.
5. براي صحبت با مشتريان خود لحني مصمم و تن صداي يکنواختي را انتخاب کنيد. اين به شما کمک مي کند که شخصيت و هويت کسب وکار خودتان را مستحکم کنيد و در نتيجه عرضه محصولات آسان تر شده و مشتريان دقيقا مي دانند که چه انتظاري را بايد از محصول يا خدمات شما داشته باشند.
6.يک مطلب را با روش يکسان چند بار پشت سر هم تکرار نکنيد. در کارتان از پيام هاي کليدي که يک منظور را مي رساند و با هم مرتبط است و ماهيت منسجم دارد به نوبت استفاده کنيد.
7.سعي نکنيد که تقليدي از برندهاي معروف و بزرگ باشيد. سعي کنيد هويت مشخص خودتان را حک کنيد. در حقيقت سازمان هاي مستقل مي توانند وضعيت خودشان را براي جذب کردن مشترياني که به دنبال کالايي با اصالت تر و معتبرتر هستند، ارتقا بخشند.
8. زدن لوگو روي همه چيز يک راه قديمي است و ديگر موثر نيست.