هدایای تبلیغاتی خوب یا بد ؟

روايت است که : خبر کرم و سخاوت حاتم طايي به گوش يکي از قيصرهاي روم رسيد،وي دريافت که حاتم داراي اسب ماده ا ي است،و اني اسب از سلاله اسب هاي اصيل عربي است و براي اينکه شنيده هايش را به آزمون بگذارد،يکي از منشيان خود را نزد حاتم فرستاد که آن اسب ارزشمند را برايش بياورند.وقتي منشي به ديار حاتم رسيد و وارد خانه حاتم شد،حاتم با اينکه نمي دانست که وي حاجب قيصر است از وي با کمال احترام استقبال نمود.هنگام صرف غذا تمام گوسفندان و شترهاي حاتم در چراگاه بودند و فقط اسب در طويله بود؛لذا حاتم مجبور شد براي اکرام مهمان خود اسب را قرباني نموده و دستور تهيه غذا از آن گوشت را صادر کند و خود نيز نزد مهمان آمد.زماني که حاجب خود را معرفي کرد و گفت که براي اخذ اسب آمده است .حاتم ناراحت شد و گفت:چرا از اول اين خبر را به من نرساندي،من اسب را براي اطعام و اکرام شما قرباني نمودم.حاجب با تعجب گفت:«آنچه در اينجا ديدم خيلي بيشتر از آن بود که شنيده بودم ! »
ارزش و اهميت گشاده دستي و سخاوت را همگان مي دانند و مطمئنا اين گزاره را بارها و بارها شنيده اند که گشاده دستي و هديه دادن فاصله را کم مي کند . اما چه ويژگي اي در اين عمل نهفته است که باعث مي شود که هم گيرنده و هم دهنده هديه و کادو لبخند رضايت بر لبانشان جاري شود ؟ چرا هديه و کادو اينقدر ارزشمند است ؟
هديه دادن (هداياي تبليغاتي) عمل زيبا و پسنديده اي است که نه تنها باعث شادي و رقم زدن لحظات خوشي براي طرفين مي شود که منجر به تحکيم روابط ميان فردي در بين افراد يک جامعه نيز مي شود.هديه نشانگر ارزش و احترامي است که انسان ها براي يکديگر قائلند و بهترين وسيله اي است که مي توان از طريق آن مهر و محبت را در بين توده گسترش دهد.هديه دادن از ديرباز رسمي پسنديده و مرسوم بوده و هست که براي ابراز علاقه،يادبود،تکريم،تجليل و تقدير در بين افراد جوامع رواج داشته است.البته يکي از دلايل ثابت و هميشگي هديه دادن تقويت روابط شخصي بين هديه دهنده و هديه گيرنده است.