علامت های تجاری و اینترنت

هنگامی که استفاده از اینترنت در میان شرکتها متداول شد، عمل "احتکار" ناگهان مطرح گردید. این کار عبارت بود از ثبت اسامی مورد توجه و غالب که تصور می شد شرکتهای بزرگ ممکن است مایل به استفاده از آنها بوده و آمادگی پرداخت هزینه آنرا داشته باشند، و سپس نزدیک شدن به این شرکت ها و پیشنهاد فروش این اسامی به آنان به قیمت های گزاف، و معمولا با یک تهدید ظریف و غیر مستقیم مبنی بر اینکه در صورت عدم پرداخت مبلغ از سوی شرکت مخاطب، ممکن است این اسامی به دست دیگران بیفتد.

در انگلستان، دو سازو کار برای برخورد با این شیوه عمل اندیشیده شده است. نخست استناد به حقوق عادی ناشی از علامت تجاری ثبت شده (و احتمالا تقلب در عرضه کالا). با توسل به این شیوه شرکت ماکس واسپنسر و شمار دیگری از شرکت ها تواستند مانع از عملیات آن دسته از محکمترین اطلاعات شوند که بوسیله آن، اقدام به ثبت اسامی مورد توجهی با عبارت "مارکس و ااسپنسر" نموه بودند. امتیاز این شیوه آنست که راه حل قوی و با قابلیت اجرایی بالایی را می توان بدست آورد، و خواهان تمامی امکانات قابل انعطاف آیین رسیدگی دادگاه را در اختیار خواهد داشت.
روش دوم هزینه بسیار کمتری در برداشته و می تواند سریعتر نیز باشد. ایکان و برخی از مجموعه های ویژه ثبت اسامی برجسته داخلی در انگلستان (از قبیل نامینت) به تدوین آیین نامه هایی برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات دست زده اند که به وسیله آن، امتکان احتکار اسامی مورد توجهی که در گذشته ثبت شده است تا وسیله بهره برداری و کسب سود باشد، از محتکرین اطلاعات سلب گردد. ایکان (در معنای عام) در شرایطی که شخص، اقدام به ثبت نام مورد توجهی نموده باشد که :
1- یکسان یا بنحو گمراه کننده ای شبیه علامت تجاری یا علامت خدماتی ای باشد که خواهان در آن دارای حق است؛
2- ثبت کننده هیچگونه حقوق یا منافع مشروعی در ارتباط با نام مورد توجه نداشته باشد؛
3- نام مورد توجه ثبت کننده، به ثبت رسیده و با سوء نیت مورد استفاده واقع شده باشد، وارد عمل می شود.
ایکان موارد ذیل را (به عنوان نمونه) با سوء نیت تلقی می کند:
1- شرایط و اوضاع و احوالی که نشان دهد شخص، نام مورد توجه را در درجه اول بمنظور فروش، اجاره، یا هرگونه نقل و انتقال امتیاز ثبت آن نام به خواهانی به ثبت رسانیده یا تحصیل نموده است که مالک علامت تجاری یا علامت خدماتی است و این عمل در ازای عوض قابل ملاحظه ای علاوه بر هزینه های مستند که مستقیما مربوط به نام مورد توجه استصورت پذیرفته باشد؛
2- شخص مورد نظر، نام مورد توجه را به منظور جلوگیری مالک علامت تجاری یا علامت خدماتی از انعکاس علامت در یک نام مورد توجه مرتبط به ثبت رسانیده است، مشروط بر اینکه به چنین الگویی از رفتار، اشتغال داشته باشد؛
3- شخص مورد نظر، در درجه اول با هدف ایجاد اخلال در کار یک رقیب اقدام به ثبت نام مورد توجه نموده است؛
4- شخص با استفاده از نام مورد توجه، عمدا تلاش نموده استتا به منظور کسب منافع تجاری، کاربران اینترنت را به وب سایت خود یا دیگر نشانی های آن لاین، جذب و جلب نماید و اینکار با قصد ایجاد احتمال گمراهی و اشتباه با علامت متعلق به شاکی در خصوص منبع حمایت، وابستگی، یا تایید وبسایت یا نشانی، و یا در رابطه با یک محصولات یا خدمات خاصی، بر روی وبسایت یا نشانی صورت گرفته است.