علامت های تجاری ممنوع(2)

در ماده 5 قانون ثبت علائم قانون سابق ایران، عنوان شده بود هیچ یک از علائم ذیل را نمیتوان به عنوان علامت تجارتی اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزاء یک علامت تجارتی قرار داد.

1- بیرق مملکتی و ... ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایارن استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند، علامت شیر و خورشید(هلال احمر فعلی) نشان، مدال ها و انگ های دولت ایران. ( انگ علامتی است رسمی و تضمینی که بر روی فلزات قیمتی مثل طلا، برای تعیین عیار آن زده میشود)
2- تمثال ... مگر با اجازه مخصوص
3- کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد، ازقبیل ... دولتی و امثال آن.
4- علامت موسسات رسمی مانند شیروخورشید سرخ ( هلال احمر فعلی) صلیب احمر و نظایر آن.
5- علایمی که مخل انتطامات عمومی یا منافی عفت باشد.
با توجه به موارد هفتگانه، موانع ثبت علائم تجاری پیش بینی شده در ماده 32 قانون ثبت علائم جدید ایران مصوب 1386 و با توجه به ماده 46 همین قانون که قانون ثبت علائم و اختراعات کصوب 1310/4/1 و اصلاحات بعدی و آیین نامه مربوط به آن را ملغی اعلام کرده است، این سوال مطرح می شود که آیای آنچه در ماده 32 قانون جدید به عنوان موانع ثبت علائم تجاری معرفی شده است، جنبه حصری دارد یا آنکه جمبه تمثیلی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر غیر از موارد ممنوعه ای که در بند د ماده 32 قانون جدید آمده است و عبارتند از: « نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان خای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگز آن که توسط مقام صلاحیت دار کشور یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود» ، سایر موارد نظیر استفاده از عکس یا تمثال مقامات سیاسی مشهور کشور ایران به عنوان علامت تجاری ممنوع نیست؟ یا اینکه موارد اشاره شده در ماده 32 جنبه تمثیلی داشته و تمامی مواردی که ایجاد این توهم نماید که علامت تجاری انتخابی وابسته به افراد سیاسی مشهور لشکری یا کشوری است، از علامان ممنوعه به شمار می آید.
ممکن است گفته شود موارد ممنوعه مذکور در بند (د)ماده 32 مذکور عکس تمثال مقامات مملکتی را نیز در برمی گیرد و جای ابهامی وجود ندارد. اما شایسته است که این گونه موارد، در قانون تصریح گردد تا در عمل مشکلی پدید نیاید.
در فرانسه با توجه به ماده 3-711 و 4- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی و ثبت علائم زیر به عنوان علائم تجاری، صنعتی و خدماتی ممنوع است:
الف - ممنوعیتی که در ماده 6 مکرر کنواسیون پاریس مورخ 20 مارس 1883 و تجدید نظر بعدی مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی پیش بینی شده است.
طبق ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس:
1- کشور های عضو اتحادیه پاریس متحد شده اند که خواه راسا، اگر قانون کشورشان اجازه دهد و خواه بنا به درخواست افراد ذی نفع، تقاضای ثبت یک علامت یا مارک صنعتی و یا علامت تجاری را رد کنند و حتی علامت ثبت شده را ابطال یا استعمال آن را ممنوع نمایند، مشروط بر اینکه:
اولا علامت مزبور با تقلید، شبیه سازی یا تغییر و تبدیل از روی یک علامت یا مارک ثبت شده قانونی آن کشور اقتباس شده باشد یا اینکه علامت مزبور از یک علامت یا مارکی تقلید شده باشد که دارای شهرت یا معروفیت عملی است و صاحب آن میتواند از مزایای کنوانسیون بهره گرفته و در تولید یا عرضه کالا یا فعالیت تجاری از این علامت مشهور استفاده میکند و همچنین اگر قسمت اصلی علامت تقلیدی از علامت دارای شهرت عملی ثبت نشده اقتباس شود به نحوی که باعث ایجاد اشتباه و گمراهی عمومی شود.
ثانیا- علامت تقلیدی برای تولید و عرضه کالا یا فعالیت تجاری مشابه تولیدات و اعمال تجاری علامت یا مارک اصلی به کارگرفته شود.
ثالثا- علامت تقلیدی به علت شباهت با علامت اصلی، عموم را دچار اشتباه و گمراهی کند.