علامت تجاری یا مارک، اهمیت و ارزش اقتصادی آن (2)

در ادامه مطالبی که در گذشته قرار دادیم در این قسمت به معرفی موارد دیگری میپردازیم......

5. جلب مشتری
یکی دیگه از نقش و اهمیت مارک یا علامت تولیدات یا خدمات، این است که معرفی و ارائه محصولات مارکدار یا ارائه خدمات یا مارک و علامت مشخص به عموم، سبب جلب و جذب مشتریان بیشتر میشود. به این معنی که وقتی صاحبان حرف، کارخانجات و شرکتهای صنعتی یا کشاورزی با آرم یا مارک انتخابی ثبت شده یا مارک مشهور ثبت نشده، به تولید کالاهای صنعتی یا محصولات کشاورزی می پردازند و همراه با تبلیغات، آنها را به بازار عرضه می کنند، توجه مردم را به محصولات خود جذب میکنند، بازار فروش برای تولیدات خود فراهم میکنند و مشتریان متدرجا به محصولات آنها، علاقه مند شده وعده ای از آنان نیز نسبت به مصرف کالا یا استفاده از خدمات مذبور، خصوصا اگر دارای کیفیت مطلوب و قابل قبول باشند، وفاداری و پایبندی بیشتری نشان میدهند و این وفاداری و کثرت استعمال، سبب جلب و جذب مشتریان جدید نیز خواهد شد که زمینه توسعه و رشد و افزایش تولید و کسب سود بیشتر را فراهم خواهد کرد و سایر تولیدکنندگان را نیز به میدان رقابت و جلب مشتری می کشاند تا محصولات بهتری تولید کنند.

6. کاهش تولیدات یا خدمات تقلیدی و تقلبی
مارک یا علامت تجاری محصولات و خدمات، وسیله یا ابزار با ارزشی است که کالا یا خدمات موضوع علامت را از تولیدات یا خدمات مشابه آنها متمایز میسازد و در عین گسترش رقابت مشروع از رقابت مکارانه و غیر مشروع رقیبان تولید، جلوگیری خواهد کرد و در واقع مارک یا علامت تجارتی، صنعتی یا خدماتی با جلوگیری از ایجاد اشتباه، التقاط و یا اغفال و گمراهی مصرف کنندگان، عامل مهم ایجاد تعادل در رژیم رقابتی است.به عبارت دیگر مارک ها با رقابت مکارانه و غیر قانونی مبارزه کرده، سبب گسترش رقابت مشروع، شکوفایی و رشد فعالیت های اقتصادی و رونق تجارت آزاد خواهد شد. به تعبیر دیگر، مارک یا علامت تجاری، خدماتی و صنعتی وظیفه دارد از طریق، منطقی و اصولی، آزادی اقتصادی را تامین میکند.
حمایت قانونی و جدی از مارک یا علامت تولید یا خدمات، باعث می شود که صاحبان مارک ها و تولیدکنندگان، امیدوار به توسعه صلح آمیز فعالیت اقتصادی خود شده، مطمئن گردند که سرمایه گذاری تولیدی به سوددهی خواهد رسید و بدون هیچ نگرانی و ترس از دست دادن سرمایه یا عدم تحصیل درآمد لازم، به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهند.

7. تضمین حقوق مصرف کنندگان
وجود مارک و علامت تولید یا خدمات ،نقش فراوانی در ایجاد اطمینان برای مصرف کنندگان دارد. یعنی مصرف کنندگان با توجه به مارک تولید، میتوانند به راحتی تفاوت کالاها و کیفیت محصولات و خدمات را تشخیص دهند و در بین تعدد تولیدات یا خدمات عرضه شده، انتخاب معقول و منطقی داشته باشند. بنابراین وجود مارک و حمایت قانونی حقوق ناشی از مارک، ابزار موثری در تامین حقوق مصرف کنندگان خواهد بود، زیرا وقتی تولیدات یا خدمات متعدد با مارک ها و آرم های مختلف به عموم عرضه شود، توانایی انتخاب مطلوب ترین تولیدات یا خدمات را به مشتریان و مصرف کنندگان خواهد داد و همین انتخاب و امکان انتخاب باعث میشود که یک رقابت موثر قانونی و مشروع، بین صاحبان حرف و صنایع شکل گیرد و تلاش برای تولید بهتر کالا و ارائه مطلوب تر خدمات، افزایش یابد و با این ترتیب به طور خلاصه، مارک یا علامت صنعتی، تجاری یا خدماتی و حمایت موثر از آن و تضمین واقعی حقوق ناشی از مارک ها، به رقابت مشروع و ارتقاء کیفیت تولید و ارائه خدمات مطلوب و تامین حقوق مصرف کنندگان، کمک شایسته و ارزنده ای خواهد کرد.
با توجه به مطالب عنوان شده و نقش اساسی ومبنایی مارک یا علامت تولید و آرم خدمات، میتوان به این نتیجه رسید که امروزه تعداد زیادی از محصولات قابل عرضه به بازار و بسیاری از فعالیت های خدماتی اقتصادی باید با مارک و علامت مشخص عرضه گردد و در عمل نیز چه در نظام حقوقی ایران و چه در نظام حقوقی کشورهای دیگر به علت اهمیت اقتصادی از مارک و علامت تجاری یا خدماتی، استقبال فراوان شده است. آمار مربوط به تعداد درخواست ثبت علائم تجاری،موید این واقعیت است که این آمار در همه کشورها از جمله در کشور ایران و خصوصا در کشور فرانسه به صورت قابل توجهی رو به افزایش و گسترش است.
با وجود اهمیت نقش مارک و علامت تجاری، صنعتی و خدماتی در نظام حقوقی ایران و همچنین در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در نظام حقوقی کشور فرانسه ثبت کردن مارک و علامت، همان طور که قبلا اشاره شد، جز در موارد خاص و استثنایی، الزامی نیست ولی بنظر میرسد با توجه به مصالح همه جانبه جوامع کنونی و مقتضیات فعلی بازار اقتصادی خصوصا در اقتصاد و تجارت جهانی، بهتر است ثبت علائم ارائه خدمات و تولید محصولات الزامی گردد.