انتخاب نام برای شرکت

شرایط انتخاب نام براي شرکت :
1- داراي ريشه فارسي باشد
2- لاتين نباشد.
3- با شئونات انقلاب اسلامي ايران منافات نداشته باشد.
4- تکراري نباشد.به سايتwww.ilenc.irمراجعه و نام پيشنهادي را جستجو نماييد توجه کنيد که دو کلمه از نام پيشنهادي با اسامي داراي سابقه بايد متفاوت باشد.
5- داراي اسم خاص باشد.
6- از اعداد بصورت رياضي آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
7- از عناوين ايثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد، استفاده نشود.
8- از عنوانهاي شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .
9- عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و يا ترکيبي از چند حرف.
10-عدم استفاده از حرف اول بعضي از کلمات مثل: پي وي سي و ……

نامهاي زير نبايد جزء اسامي مضاف به عناوين شرکت اضافه شود :
ملي – ايران- ملت- کشور- انتظام- نظام- نفت – پتروشيمي – دادگستر- بنياد – سازمان – مرکز – بهزيست – بانک – بسيج- جهاد – آسانسور – آژانس- ايثار-ايثارگران – شاهد – شهيد- آزاده- جانبازان- تکنو – فاميلي -فيلتر – نيک – باور- ميکروبرد- تست – استار – تک – مدرن – پيک – امنيت- کارواش – فانتزي – شهروند – اقتصاد -ميهن – جوانان – ايمان – دکوراسيون – هدف – سپاه – تکنيک – ديتا- تک نو- تکنولوژي – اورست – مونتاژ- ونوس – دفتر- ايتال – بيو- کنترل – متريک – مترلژي.
و براي آپارتمان معادل آن = كاشانه – تکنيک و تکنو معادل آن = فن – تکنولــوژي معادل آن= فن آوري يا فن آوران –کلينيک معادل آن =درمانگاه – دکوراسيون معادل آن= آرايه

سيستم معادل آن= چرخه درخواست شود.
از طرفي برابر دستورالملهاي صادره در تعيين نام شرکتها حتماً و بايد از اسم خاص استفاده گردد، و اين موضوع اسم خاص نيز براي بسياري از شهروندان و متقاضيان درخواست نام شرکت توجيه نشده و يا توجه اي به اين موضوع ندارند، لازم است تعريف جامعي از اسم خاص داشته باشيم که ترجيحاً بشرح ذيل بعرض مي رسانم:

• اسم کلمه‌اي است که مي‌تواند مستقيماً نهاد جمله باشد و براي دلالت بر شخص، حيوان، شيئي يا مفهومي به کار مي‌رود. تقسيمات اسم . اسم عام و اسم خاص اسم عام، اسمي است که بر همه افراد و اشياء و مفاهيم دلالت کند و بين همه آنها مشترک باشد (مانند «کتاب»، «مرد») و اسم خاص، اسمي است که تنها به يک فرد يا شيئي اشاره دارد و همه را شامل نمي‌شود (مانند «فرزام»، «بيستون»، «آسيا »)
• اسم‌هاي خاص را به چهار دسته مي‌توان تقسيم کرد:
• اسم مخصوص انسان‌ها: مانند «سهراب»، «مهتاب» «حميد» «حسين» «امير» که در اينجا مورد استفاده قرار نمي گيرد.
• اسم مخصوص حيوان‌ها: مانند «رخش»، «شبديز» «ققنوس» «سيمرغ» «عقاب» «طاووس»
• اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافيايي مانند «آسيا»، «گرگان»، «اهواز» «شاهوار» «سبلان»
• اسم مخصوص اشيائي که بيشتر از يکي نيستند: ماننــــد «انجيل»، «تخت طاووس»، «کوه نور» «گندم» «مرواريد» «قرآن»
• اسم خاص را جمع نمي‌بندند، مگر در مواردي که مقصود از آن مثال يا مانند و نوع باشد : ايران در کنار فردوسي‌ها و سعدي‌ها و حافظ‌ها پرورده است. که مقصود همان فردوسي و سعدي و حافظ است