علامت تجاری و علامت صنعتی

علامت تجاری و علامت صنعتی اغلب به صورت مترادف و به جای یکدیگر به کار می روند در واقع در حالی که میان آن ها تفاوت وجود دارد. علامت صنعتی در فرضی به کار می رود که موضوع حمایت آن که همانا محصصول یا کالا است، کالا یا محصول صنعتی باشد.
البته همانطور که قبلا گفته کلمه تجاری همراه با علامت وافی به مقصود و جامع این جهات است زیرا مثلا وقتی محصولی صنعتی یا کارخانه ای نیست دیگر نمی توان علامت را علامت صنعتی یا کارخانه ای گفت و چون استعمال علامت در مقام ارئه و عرضه به مشتری است و عرفا علامت در جریان داد و ستد کالا یا خدمت مورد توجه قرار می گیرد صفت تجاری برای علامت جامع تر و رساتر است.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که یک شرکت می تواند دارای علائم صنعتی متعدد باشد، امام معمولا و اصولا علامت تجاری یکی است. به عبارت دیگر، یک شرکت که تولیدات متنوع دارد، ممکن است روی هر کالای خود یک علامت خاص قرار دهد؛ مانند علامتی که بر روی محصولات مختلف یک شرکت تولید کننده کالاهای بهداشتی قرار می گیرد؛ اما همین شرکت یک علامت تجاری دارد.
همچنین علامت تجاری برخلاف علائم صنعتی، ابزاری برای تشخیص و شناسایی منشاء و مبدا محصول نیست.
البته در شرایطی که علامت تجاری، مخصوص کالاهایی باشد که فقط از سوی یک شرکت ساخته می شود، علامت مزبور هم علامت تجاری و هم صنعتی است.
در خاتمه همانطور که قبلا گفتیم غالبا اصطلاحات فوق به صورت مترادف و به جای هم استعمال می شود.