علائم تجاری غیر قابل ثبت

علامت باید کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه ی دیگر متمایز سازد، وگرنه از هدف خود دور می افتد و قابل ثبت نیست. علامت نباید به صورت کامل یا گمراه کننده ای، شبیه یا ترجمه ی یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است و یا قبلا به نام مالک ثبت شده است یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که از نظر ارتباط و شباهت، سبب فریب و گمراهی می شود.

در مورد کالاهای غیر مشابه نیز نباید عین یا شبیه آن قبلا ثبت و معروف شده باشد؛ مشروط بر آنکه عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف، ارتباط وجود داشته باشد و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه بزند؛ همچنین نباید درمورد مبدا جغرافیای محصول گمراهی ایجاد کند.
علامت تجاری نباید عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشان های مملکتی، نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که زیر نظر کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، باشد یا موارد مذکور، یکی از اجزای آن علامت باشد؛ مگر آن که مقام صلاحیت دار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه ی استفاده از آن صادر کند.
علامت تجاری نباید مخالف با موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه و متعارض با فرهنگ اسلامی باشد و بر فرهنگ عمومی تاثیر منفی بگذارد.
نکته ی مهم در حقوق ایران، حمایت از علائم قابل روئت است، برخلاف برخی کشورها که حتی از اصوات برای تمایز محصولات و خدمات حمایت می کنند.