تقسیم بندی برندها

به طور کلی برند ها به چهار دسته تقسیم می شوند :

برند انفرادی
یک شرکت ممکن است بر اساس سیاستی تصمیم بگیرد برندهای مشخصی را برای هر یک از محصولات خود اقتباس کند .
برند فامیلی
برند های فامیلی به یک سری از محصولات خاص محدود می شود. اصطلاح برند فامیلی رجوع می کند به یک نام تجاری Brand Name که یک شرکت برای یک سری از محصولاتش اقتباس می کند.
برند شرکتی Company Brand
ما ممکن است برای همه محصولات اسم شرکت کننده یا تولید کننده را بگذاریم. وقتی یک شرکت تولید کننده محصولات متعددی می باشد این نوع برند شرکتی استفاده می شود. برای مثال نساجی نساجی مازندران، محصولات مهندسی ، شیمیایی و غیره.
ترکیبی از همه Combination Divice
محصولات اسامی خودشان را دارند و ثبت برند شرکتی مشخص می کند که شرکت همه محصولات را تولید می کند. مثل (تقسیم بندی برندها)